IT-trender

Hej! Välkommen till 2006 års sista möte i IT-chef-/ledare nätverket ” IT Trenden som håller i sig IT relaterade kostnadsbesparingar och Strategier ” Nyckelorden är om det finns några klara trender och vilka drivkrafterna är, är det möjligt att förutse längre än 2-3 år, IT som en del av affärsverksamheten, finns det några heliga kor? Behövs förändrade attityder och förändrad kunskap? De nya trendorden LEAN och det alltid aktuella Outsourcing kommer upp på agendan. Plats: Kungstornen konferens Kungsgatan 33, 2 tr, 11156 Stockholm Tel 08-7000022. Tid: Torsdag 23 November kl 14.00-17.30 och därefter 3 rätters middag på Restaurant Centro alldeles i närheten och avslut ca 20.00. Vi tar hjälp från Maria Nilsson och Steen Rud Hansen från PA Consulting. De har erfarenhet av potentialen och konkreta exempel på vad som kan realiseras, metoder och mekanik för att nå framgång samt behovet av förändrade attityder. Vi kommer parallellt med föredraget att diskutera vad som förs fram och delge våra egna erfarenheter. Det kommer att göras en mini-survey och konkreta ’Att göra tips’ finns med under eftermiddagen.
Sammanfattning: 
IT-trender kl 14.00-17.30 samt middag efter.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2006-11-23 (Hela dagen)

AI, VR och konsumentförändringar

Hur får mitt företag bästa nytta av ITIL

” Hur kan IT hjälpa VD att göra rätt affärsmässiga investeringar ”

Så här hanterade vi utmaningar i Trängselskatteprojektet

Nyheter kring IP och Multimedia

Konferens IT-chef/ledare

Erfarenhetsutbyte kring driftkostnader,licens- och förändringshantering

Säkerhet, medvetenhet och kommunikation

Styrgruppens arbete som stöd till projekten

En helikoptertur över sambanden mellan verksamhets- och IT-utveckling.

Frukost och avstämning

Hur samarbetar IT och verksamheten bättre

IT-styrning, affärskoppling och arkitektur

Vad görs i Riksdagen för IT-utvecklingen ?

Molnhajpen är förbi - nyktra beslut väntar

Affärsutveckling med sociala media

Planeringsfrukost

Eftermiddagsmöte

Konflikthantering för IT-ledare

Nätverksträff IT-chefsnätverket

En blick in i försäkringsbranschen och i framtiden,,,

IT I Filmens tjänst ** REPRIS**

Vi skapar en IT-organisation!

Strategisk Sourcing - Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling

IT-innovation och effektivitet

Nya möjligheter med mobilitet

Möte i IT-chefsnätverket - tema Lean

De senaste IT-trenderna

IT-chefsnätverket - Tema Integration

IT-chefsnätverket - Tema - Business Intelligence & Data warehouse

IT-chefsnätverket - Efterlevnad på riktigt - hur implementerar man ett effektivt IT-säkerhetsskydd?

IT-chefsnätverket - Tema - IT Trender

Molnet – döende hajp eller mogen leveransmodell?

IT-chefnätverket 29 november IT-trender

IT-chefnätverket hos TBD 20 september

IT-chefnätverket hos TBD 24 maj