” Hur kan IT hjälpa VD att göra rätt affärsmässiga investeringar ”

Nyttan i vårt interna seminarium för IT-chefer/-ledare är att komplettera med ett externt perspektiv på investeringen och dra nytta av den specialistkunskap inom företagsledning av IT som Noventum besitter (som leverantörsoberoende part). Det innebär att vi ser på frågan som beskriver den spänning (innovativ eller destruktiv) och den konstruktion som finns inbyggd. Vad är problemet? Tips och argument! Teori och grupparbete! Det viktiga att besvara inför ett beslut, tips om metodstöd hur dessa frågor kan besvaras, hur resultaten ska tolkas. Som förberedelse till grupparbetet bör Du reflektera över en investerings påverkan, var drar vi gränsen mellan IT och verksamhetsutveckling. Grupparbetet kommer att belysa de två spåren: Är VD korrekt informerad inför ett beslut om investering eller är VD felinformerad inför beslutet. Hur vet vi det? Vad blir nästa steg? Finns det en gräns mellan IT och verksamhetsutveckling? Vi kommer att avsluta seminariet med en gemensam middag i nära anslutning till konferenslokalen.
Sammanfattning: 
Nyckelorden är IT som möjliggörare för en produkts utveckling samt hur skapa dialog där IT finns med i förnyelsen av affärsverksamheten och på företagsledningens agenda. Vi tar hjälp från de externa föredragshållarna Sven Danielsson och Matz Borsch från Noventum. Båda två har gedigen erfarenhet som forskare inom ämnet samt konsulter inom området. Vi tillämpar och utvecklar i gemensamma grupparbeten och vi utbyter våra egna erfarenheter med Sven och Matz. Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12 B, Stockholm tel 08-50621300 (tvärgata till Vasagatan nära Centralen)

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2006-05-08 (Hela dagen)

AI, VR och konsumentförändringar

Hur får mitt företag bästa nytta av ITIL

” Hur kan IT hjälpa VD att göra rätt affärsmässiga investeringar ”

Så här hanterade vi utmaningar i Trängselskatteprojektet

Nyheter kring IP och Multimedia

Konferens IT-chef/ledare

Erfarenhetsutbyte kring driftkostnader,licens- och förändringshantering

Säkerhet, medvetenhet och kommunikation

Styrgruppens arbete som stöd till projekten

En helikoptertur över sambanden mellan verksamhets- och IT-utveckling.

Frukost och avstämning

Hur samarbetar IT och verksamheten bättre

IT-styrning, affärskoppling och arkitektur

Vad görs i Riksdagen för IT-utvecklingen ?

Molnhajpen är förbi - nyktra beslut väntar

Affärsutveckling med sociala media

Planeringsfrukost

Eftermiddagsmöte

Konflikthantering för IT-ledare

Nätverksträff IT-chefsnätverket

En blick in i försäkringsbranschen och i framtiden,,,

IT I Filmens tjänst ** REPRIS**

Vi skapar en IT-organisation!

Strategisk Sourcing - Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling

IT-innovation och effektivitet

Nya möjligheter med mobilitet

Möte i IT-chefsnätverket - tema Lean

De senaste IT-trenderna

IT-chefsnätverket - Tema Integration

IT-chefsnätverket - Tema - Business Intelligence & Data warehouse

IT-chefsnätverket - Efterlevnad på riktigt - hur implementerar man ett effektivt IT-säkerhetsskydd?

IT-chefsnätverket - Tema - IT Trender

Molnet – döende hajp eller mogen leveransmodell?

IT-chefnätverket 29 november IT-trender

IT-chefnätverket hos TBD 20 september

IT-chefnätverket hos TBD 24 maj