Erfarenhetsutbyte kring driftkostnader,licens- och förändringshantering

Erfarenhetsutbyte kring Nyckeltalsjmf av driftkostnader,licenshantering och förändringshantering med inbjudna talare kring licens- och förändringshantering. De som kan stannar på lunch som vi äter kl 12.30. Ted Elvhage är diplomerad Beslutsfacilitator från Morgen Facilitation Inc. Mer information om modellen finns på www.xlnt-facilitation.com Vill du sälja in en förändring, eller vill du att dina medarbetare själva ska köpa förändringarna? Förändringsarbete adresserar ofta endast toppen på isberget, och man glömmer bort de 80% som finns under vattelinjen, där kultur, rädslor, relationer, roller, system och mycket mer håller oss kvar i nuläget. Studier av förändringsbeslut fokuserar ofta på utvärdering av faktorerna som är involverade i vad en acceptabel lösning kan omfatta. Man tror att det är ett linjärt, faktafyllt tillvägagångssätt. Men beslut sker inom mycket komplexa system som involverar bra mycket mer än ett problem, ett behov och en lösning. När vi som utomstående ser ett problem tror vi att det behövs en lösning, oftast vår egen lösning. Men det vi ser är bara toppen på isberget, och det går inte att flytta på isberget om man inte först adresserar de 80% av isberget som ligger under ytan. Buying Facilitation är en ny och unik kommunikationsmodell som gör det lättare för förändringsledare att etiskt och med stor kraft kunna påverka en situation där det subjektiva förändringsmotståndet ofta är osynligt. Att uppnå konsensus om toppen av isberget gör marginell nytta, vi behöver människor som med konsensus även adressera de 80% som ligger dolt under ytan, och det kan vi göra med Buying Facilitation. Resultatet blir starkare konkurrenskraft, 50%-90% snabbare beslutsprocesser, och ett ökat tempo, med människor som arbetar i samklang åt samma håll!
Sammanfattning: 
Erfarenhetsutbyte kring Nyckeltalsjmf av driftkostnader,licenshantering och förändringshantering

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2007-09-18 (Hela dagen)

AI, VR och konsumentförändringar

Hur får mitt företag bästa nytta av ITIL

” Hur kan IT hjälpa VD att göra rätt affärsmässiga investeringar ”

Så här hanterade vi utmaningar i Trängselskatteprojektet

Nyheter kring IP och Multimedia

Konferens IT-chef/ledare

Erfarenhetsutbyte kring driftkostnader,licens- och förändringshantering

Säkerhet, medvetenhet och kommunikation

Styrgruppens arbete som stöd till projekten

En helikoptertur över sambanden mellan verksamhets- och IT-utveckling.

Frukost och avstämning

Hur samarbetar IT och verksamheten bättre

IT-styrning, affärskoppling och arkitektur

Vad görs i Riksdagen för IT-utvecklingen ?

Molnhajpen är förbi - nyktra beslut väntar

Affärsutveckling med sociala media

Planeringsfrukost

Eftermiddagsmöte

Konflikthantering för IT-ledare

Nätverksträff IT-chefsnätverket

En blick in i försäkringsbranschen och i framtiden,,,

IT I Filmens tjänst ** REPRIS**

Vi skapar en IT-organisation!

Strategisk Sourcing - Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling

IT-innovation och effektivitet

Nya möjligheter med mobilitet

Möte i IT-chefsnätverket - tema Lean

De senaste IT-trenderna

IT-chefsnätverket - Tema Integration

IT-chefsnätverket - Tema - Business Intelligence & Data warehouse

IT-chefsnätverket - Efterlevnad på riktigt - hur implementerar man ett effektivt IT-säkerhetsskydd?

IT-chefsnätverket - Tema - IT Trender

Molnet – döende hajp eller mogen leveransmodell?

IT-chefnätverket 29 november IT-trender

IT-chefnätverket hos TBD 20 september

IT-chefnätverket hos TBD 24 maj