Vintergatan - den enda modell du behöver?

Annika Klyyver och Daniel Lundgren

 

Välkommen till en nätverksträff för att diskutera verksamhetens förmågor

Tänk dig en karta som ger dig och dina kollegor möjligheten att förstå, diskutera och analysera er organisation utifrån en enda modell. En modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller och organisationens förmågor. På vår nästa nätverksträff kommer vi träffa Annika Klyver från IRM och Daniel Lundgren från Fritidsresor som kommer prata om denna nya modell som heter Vintergatan.

Annika introducerar oss i modellens grundpelare. Vi kommer få höra om hur modellen tydliggör sammanhang och mönster såsom verksamhetens takt, värdeflödet, kundresan och även produkternas livscykel. Modellen är ett verktyg för att enkelt visualisera arkitekturarbetet för verksamheten och bidrar samtidigt till att skapa en bättre förståelse för vilka konsekvenser ett förändringsarbete kan få för olika delar av organisationen.
Daniel Lundgren kommer presentera hur Fritidsresor har använt sig av Vintergatan och hur de förändrat sitt arbetssätt med hjälp av modellen.

Varmt välkomna till nästa nätverksträff för att ta del av Vintergatan och dess förmåga att visualisera verksamheten samt ett högaktuellt praktikfall från Fritidsresor.

Datum: 2015-11-19
Tid: 17:30-20:00 (Vi börjar med mingel, smörgås och registrering från kl. 17:30. Mötet håller på mellan kl. 18-20)
Plats: Kompetenscenter Stockholm, Fleminggatan 7

Annika Klyver är konsult och kursledare inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering, med gedigen erfarenhet av att arbeta med informationsmodellering och Information Management/Information Governance. Hon är hyllad för sitt engagemang och sin breda kunskap.

Daniel Lundgren arbetar på Fritidsresor som verksamhet och informationsarkitekt. I sitt arbete på Fritidsresor har Daniel varit med och tagit fram vintergatan när EA kontoret beslöt sig för att lämna sitt TOGAF inspirerade ramverk.


Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-11-19 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai