Presentation av Boken om IT-arkitektur

Presentation av Boken om IT-arkitektur
Nyligen lanserades den första svenska boken om IT-arkitektur, skriven av ett 30-tal experter, IT-arkitekter och organisationer i Sverige. Den riktar sig till dig som vill ha en djupare förståelse av IT-arkitektur, från strategi och verksamhetsförståelse till teknik och mjukvara. På mötet presenterar bokens huvudredaktör Daniel Akenine innehållet tillsammans en eller flera redaktörer och författare. Hur kan vi använda boken för att stärka arkitekturområdet och arkitekten som yrkesroll.

Boken om IT-arkitektur täcker områden som:

Enterprisearkitektur

 •     EA-funktionen
 •     Strategier
 •     Organisation


Verksamhetsarkitektur

 •     Att förstå affären
 •     Modellera verksamheten
 •     Praktiska råd


Lösningsarkitektur

 •     Integration
 •     Infrastruktur
 •     Molnet och IT-arkitektur


Mjukvaruarkitektur

 •     Kvalitetsattribut
 •     Agile
 •     Ramverk


Kompetens

 •     Vad ska en IT-arkitekt kunna?
 •     Hårda och mjuka krav
 •     Internationella perspektiv

 

Vi börjar som vanligt med registrering och smörgås från kl. 17.30. Mötet håller på mellan kl. 18:00 - 20:00.
Boken kan köpas på mötet till det rabatterade priset 199 kr (cirka halva priset).

 

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-11-06 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai