Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Den 20 mars träffas vi kring ett Open Space för att identifiera fokusområden för nätverket. Tanken är att skapa olika fokusgrupper inom nätverket som under våren presenterar resultat, tankar eller handlingsförslag inför hela nätverket.
 
* Trender att bevaka
* Gemensamma problemområden att utreda
* Sammanfattningar av väsentliga erfarenheter
* Branschfrågor att påverka
 
Förbered gärna en punkt som du är angelägen om att nätverket ska ta upp.
 
En Open Space fungerar så att de som har punkter presenterar dem kort och meddelar var i lokalen de finns under de närmaste 45 min. Deltagarna på mötet kan sedan cirkulera mellan stationerna.
 
Efter cirka 45 minuter samlas alla igen och varje diskussionsledare presenterar vad medlemmarna kommit fram till vid respektive station. Hur ska vi gå vidare? Om det är en trendspaning, hur samlar vi in och bearbetar spaningar? Och hur konkretiserar vi vad vi kommer fram till så att det går att dela med andra.
 
Därefter markerar alla vad de individuellt vill gå vidare med.

Vi börjar med smörgås, mingel och registrering kl. 17:30. Mötet håller på mellan kl. 18:00- 20:00.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-03-20 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai