NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Välkommen till IT-arkitekturnätverkets första träff 2016 med temat NLP

Allt vi gör inom IT kräver att vi kommunicerar. Vi samlar fakta, frågar om krav, har seminarier, informerar, följer upp, har möten, påverkar mm. En effektiv kommunikation bidrar i hög grad till ett bra resultat och nöjda kollegor och mottagare.

En stor del av vår tid använder vi till att hantera brister i kommunikationen, antingen med externa eller interna intressenter. Frustration och irritationen över att inte bli förstådd eller att inte förstå kan leda till bristande förtroende och minskad effektivitet även om vi är produktiva.

Hur gör man för att påverka? Hur gör man för att förstå? Hur gör man för att prestera bättre?

Genom träning och förståelse med NLP-modeller och metoder kan den egna kommunikationsförmågan utvecklas avsevärt. Det är dessutom enkelt att börja och du blir bättre ju fler steg du tar.

Vi går igenom några mönster som handlar om vår motivation och hur vi reagerar på förändringar. Vi blandar teori med praktiska övningar.  Var också beredd på en del diskussioner och någon övning tillsammans med några av de övriga deltagarna.

Datum: 2016-02-11
Tid: 17:30-20:00 (Vi börjar med registrering, mingel och smörgås från kl. 17:30. Mötet håller på mellan kl. 18-20.
Plats: F7, Fleminggatan 7

Om föreläsarna
Pär Johansson, NLP Trainer, INLPTA, och har arbetat och använt NLP inom IT sedan 80-talet. Pär har i huvudsak arbetat som program/projktledare och linjechef i hela sitt 40 åriga yrkesliv.
NLP har varit en stark bidragande orsak till de positiva resultat som åstadkommits under åren. Coaching, grupp- och invidutveckling har varit stor del av Pärs uppdrag.

Martin Florestedt, NLP Trainer, INLPTA, och har arbetat och använt NLP inom IT i över 20 år. Martin är en ledare med ett stort intresse för mänsklig kommunikation.
Under de 30 år som han har arbetat i IT-branschen har han i huvudsak arbetat i utvecklingsprojekt/program och som chef för IT-organisationer.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-02-11 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai