Kravhantering för time-to-market

Chris Hofstetter

Årets första nätverksmöte har kravhantering som tema. Chris Hofstetter, vd på Konsultbolag1 Utbildning, lyfter de utmaningar vi ser inom kravhantering idag, delvis klassiska utmaningar som alltid finns, och delvis nya utmaningar i samband med nya utvecklingsmetoder och förkortad tid till marknad.
 
En slutsats som presenteras är att problemen, eller lösningarna, inte alltid ligger i vilka metoder eller tekniker vi använder oss av. De finns snarare i de mjukare delarna runt omkring, till exempel roller och ansvar, hur vi kommunicerar, hur vi engagerar och hur vi ser till att alla viktiga intressenter har tillräckligt med insyn i vad kravhantering och test innebär.
 
Vad kan arkitekter göra för att möta utmaningarna inom kravhantering?

Agenda
Kl. 17:30 - 18:00 Registrering, mingel och smörgås
Kl. 18:00 - 20:00 Möte
Kl. 20:00 Mötet slutar

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-09-24 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai