IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Syftet med nätverket är att omvärldsbevaka inom IT-arkitekturområdet avseende standarder, ramverk, modeller, metoder, mönster och praktikfall. I programmet för nätverket ingår en strukturerad plan för omvärldsbevakning och scenarioanalys som löper årsvis.

 

Agenda

Varför ett nätverk för IT-arkitekter?

Christer Berg

Nuläge inom IT-arkitekturområdet
Lars Wiktorin, Mats Gustafsson och Daniel Akenine
    • Standarder, ramverk, mönster

En strukturerad plan för omvärldsbevakning
Christer Berg
    • Att trendspana – hur gör man?
    • Formulering av hypoteser
    • Analyser
    • Dokumentering

Vad vill du att nätverket ska arbeta med?
Utöver nätverksredaktionens upplägg, vad vill du få ut av nätverket? Vilka resultat ska vi uppnå?
    • Checklistor, white papers, artiklar...
    • Projekt, workshops, open spaces...
    • Lobbying, studiebesök, gäster...
 

Vi börjar med smörgås, mingel och registrering kl. 17:30. Mötet håller på mellan kl. 18:00- 20:00.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-02-13 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai