IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

Peer Törngren presenterar en aktuell översikt av kvalitetsattribut för IT-system, det som också brukar kallas icke-funktionella krav. Vad menar vi med kvalitetsattribut? Vilka är viktiga? Hur sätter vi mätetal och mål? Hur balanserar vi mellan krav och begränsningar?
 
För en arkitekt handlar det mycket om att kunna avgöra vilken arkitektur som är den bästa givet förutsättningar och krav. Det påverkar såväl utvärderingar av lösningar som val av teknik.
 
Peer inleder under cirka 45 min varefter vi kör en enklare Open Space med diskussioner.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-03-26 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai