Arkitektur vs. Agile

You are here

  1. Hem
  2. s nätverk
  3. IT-arkitekturnätverket
  4. Arkitektur vs. Agile

Arkitektur vs. Agile

Status message

Välkommen tillbaka, Haddyle
Stängd
Per-Magnus Skoogh

Huvudtemat för detta möte i IT-arkitekturnätverket är hur arkitekturarbete och agila metoder kan samspela – eller inte? Agila och arkitekturella synsätt framställs ofta som varandras antiteser, men det är kanske något vi bör ändra på. Det kanske finns en värdefull syntes att ta vara på.

Kvällen gästas av Per-Magnus Skoogh, som är en av pionjärerna i Sverige inom Agile. Han öppnar med sin bild av hur samspelet kan och bör fungera.

Per-Magnus har många års erfarenhet av att använda och införa agila processer och arbetssätt. Han var bland de första i Sverige med att börja använda formellt definierade agila arbetssätt för 15 år sedan. Sedan dess har han använt Scrum, XP och en rad andra agila tekniker i projekt i Sverige, Tyskland och England.

Per-Magnus mission är att få team att leverera mer värde samtidigt som de också har mer kul på jobbet. Han är författare till boken Agile for Managers – Successful teams that deliver.

Under kvällen tar vi också upp projektet för att ta fram en guide och checklista för kommunikation med olika intressenter.
 

Vi börjar med smörgås, mingel och registrering kl. 17:30. Mötet håller på mellan kl. 18:00- 20:00.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-04-24 (Hela dagen)

Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

Robotar med social intelligens

IT-Arkitekturnätverket - Uppstartsmöte 13 februari!

Open Space om trender och utmaningar inom IT-arkitekturområdet

Arkitektur vs. Agile

Att övertyga ledningen

Kravhantering för time-to-market

Presentation av Boken om IT-arkitektur

Ny ISO/IEC-standard för värdering av arkitekturer

IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys

UX och användbarhet

Vintergatan - den enda modell du behöver?

NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd

Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai