TEMA: IT-arkitektur

Medellivslängden för ett företag på amerikanska S&P 500-listan har minskat från 50 till 20 år sedan 1960. S&P 500 står för Standard & Poors lista över de 500 mest värda företagen på NYSE och NASDAQ. Av de företag som fanns på Fortune 500-listan (USA:s 500 största företag) år 2000 är 40 procent borta idag. Och av de som nu finns på Fortune 1000-listan kommer 70 procent att försvinna under de närmaste fem åren. Detta enligt Edward E. Lauder, författare till boken Built For Change.

Vad är problemet?

Flexibilitet. Utslagningen handlar ofta om oförmågan att snabbt kunna möta förändringar – och att kunna förändra värdeerbjudanden, affärsmodeller och värdeskapande utifrån teknikutveckling och efterfrågan. Flexibla företag är inte möjliga utan arkitekturer som möter så kallade icke-funktionella krav, eller kvalitetsattribut som de också kallas. Det är krav som innebär att IT-infrastruktur och IT-system blir förändringsbara, skalbara, integrerbara, portabla, underhållsbara, stabila, kostnadseffektiva och användbara.

Det är många förutsättningar som behöver komma på plats för att ett företag ska bli flexiblare – agil management, agila team, marknadsplatser för spetskompetens, dynamisk resursallokering och, inte minst, stabila genomtänkta IT-arkitekturer.

Tidigare aktiviteter

apr
10
Edge Computing i morgondagens distribuerade värld

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
jan
23
Öka genomslaget i digitala kanaler med animerad film

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
jun
08
Verksamhetsarkitektur: Beslut baserade på magkänsla eller fakta?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
maj
11
Robotar med social intelligens

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
jun
07
Infrastruktur och molnet - The roadtrip

Daniel Tiru, infrastruktur och IT-arkitekt, tar oss igenom trender inom infrastruktur och hur molnet nu har förändrat frågeställningarna inom infrastrukturområdet. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
maj
12
Självlärande textanalys i stor skala med Gavagai

Kom och lär dig mer om möjligheterna med självlärande textanalys med techbolaget Gavagai, som fått stor uppmärksamhet för sin teknik för analys av stora datamängder.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
feb
11
NLP - öka din förmåga att påverka och bli förstådd
(Hela dagen)
nov
19
Vintergatan - den enda modell du behöver?
(Hela dagen)
apr
23
UX och användbarhet
(Hela dagen)
Mar
26
IT-Arkitektur: Kvalitetsattribut – en analys
(Hela dagen)

Nätverksledare

Your profile picture
Christer Berg

Syfte

Syftet med nätverket är att omvärldsbevaka inom IT-arkitekturområdet avseende standarder, ramverk, modeller, metoder, mönster och praktikfall. I programmet för nätverket ingår en strukturerad plan för omvärldsbevakning och scenarioanalys som löper årsvis. IT-arkitekturnätverket är öppet för alla som är intresserade av IT-arkitektur.

Målgrupp

För alla som är intresserade av IT-arkitektur.