Informationssäkerhetsnätverket

Med informationssäkerhet avser vi såväl administrativ som teknisk säkerhet och dess underliggande beståndsdelar.

Nätverket skall belysa frågeställningar, hot och skyddsåtgärder för information och informationstillgångar. Frågor kring sekretess, riktighet, tillgänglighet men också spårbarhet och oavvislighet kommer att belysas under nätverkets olika aktiviteter.

Mål

Att arrangera träffar, och annat informationsutbyte inom ämnesområdet, för nätverkets medlemmar.

Att föreläsningarna behandlar aktuella ämnen och håller en hög kvalitet, så att nätverksträffarna blir högintressanta, utvecklande och ökar engagemanget för säkerhetsarbete inom ”Norrland”.

Former

Nätverket planerar arrangera fyra nätverksträffar per år. Det kan handla om föreläsningar, workshops eller arbetsplatsbesök alla med informationssäkerheten i fokus.

Ämnen

Följande är exempel på ämnen kan vara aktuella för säkerhetsnätverkets träffar

 • Ledning och styrning av IT-säkerhetsarbetet

 • Effektiv organisation av IT-säkerhetsarbetet

 • Kontinuitets- och avbrottsplanering

 • Riktlinjer för incidenthantering

 • Uppföljning och IT-säkerhetsrevisioner

 • Personrelaterade säkerhetsfrågor

 • Policy och riktlinjer integritetsskydd

 • Säkerhetsinriktad kontroll och ledning gällande hårdvara och mjukvara (system, applikationer)

 • Säkerhetsriktlinjer för operativsystem

 • Säkerhetsriktlinjer för standardsystem/applikationer

 • Säkerhetsriktlinjer för egenutvecklade applikationer och lösningar, ex vis Excel-kalkyler

 • Säkerhetsriktlinjer för databaser

 • Säkerhetsriktlinjer för telekommunikationer

 • Policy och riktlinjer för installation av Internet-server

 • Policy och riktlinjer för installation av ’Firewall’

 • Säker e-post (e-mail)

 • Policy och riktlinjer för data back-up

 • Anti-virus policy

 • Koncept för kryptering

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande ’stand-alone’ applikationer

 • Nätverkssäkerhet

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande ’peer-to-peer’ nätverk

 • Säkerhetsriktlinjer för modem och uppringda förbindelser (RAS)

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande server- och datarum

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande datacentraler

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande utrymmen för lagring och mediaarkiv

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande kablage

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande kontor och byggnader

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande utrymmen innehållande teknisk infrastruktur

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande arbetsplatser utanför ordinarie kontor – distansarbete

 • Säkerhetsriktlinjer och anvisningar gällande persondatorer som används av flera

 • Säker hantering av bärbara PC och andra mobila enheter

Subscribe

Syfte

Att samla DF medlemmar med intresse för Informationssäkerhet för att umgås, diskutera och knyta nya kontakter. Dessutom skall nätverket verka för att marknadsföra den samlade informationssäkerhetskompetensen inom regionen.

Navigera

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden så betalar man som Meet & Learn-medlem för lunchen i restaurangen. För Read & Learn samt icke medlemmar är kostnaden 300 kr (inkl moms) som betalas till nätverksledaren kontant eller via Swish. Kvitto kan givetvis fås. Har du inköpta seminariekuponger sedan tidigare går de bra att lösa in; 1 st för Meet & Learn-medlem och 3 st för Read & Learn eller extern. Studenter som vill ha lunch får betala lunchkostnaden. Glöm inte studentleg.