Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Nu startar IEFF Inköpseffektivisering, ett nytt betalnätverk för inköpsansvariga/ upphandlingsansvariga inom den offentliga sektorn. Här träffar du likasinnade, utbyter erfarenheter, ventilerar funderingar, problem och diskuterar aktuella ämnen.

Tema uppstartsmöte - Upphandlingens betydelse vid IT-projekt


Agenda
– Inger Gran, DFS och Eva Waitzfelder Introduktion
– Svante Lundqvist Upphandlingens betydelse vid IT-projekt

IT-projekt är oftast mycket komplexa och kostnadskrävande. Det blir nästan alltid förseningar och budgeten spricker. Därigenom finns det stora möjligheter till kostnadsbesparingar och där spelar upphandling och inköp en mycket viktig roll.

– Vilken roll fyller inköps-/upphandlingsfunktionen? Hur mycket kan ni påverka före, under och efter upphandlingen?
– Vikten av tydlig kravspecifikation och inköpsdirektiv
– Behövs en upphandlingskonsult och i så fall när?
– Business Case från verkligheten. Lärdomar från lyckad och misslyckad upphandling
– Vad kan vi lära från den privata sektorn?
– Hur påverkar LOU?
– Vad är viktigast för att få lyckade upphandlingar av IT-projekt?

– Workshop

– Tid för nästa möte bokas.

Välkommen!

Om Svante Lundqvist
Svante Lundqvist, VD Trigon Management och DFS Certifiering har stor praktisk erfarenhet av komplexa IT-projekt upphandlingar. Svante har arbetat som konsult i Riksinvest, inriktat på ledning och styrning av företags och organisationers IT-verksamhet. Innan dess var han vice VD och försäljningsdirektör i Norden på 21 Grams. Och VD i Display IT AB, SIE Skandinaviska Industrielektronik AB
Svante Lundqvist ( f 1957) startade sin yrkesbana som utexaminerad ekonom från Stockholms Universitet på IBM. Där blev han Account Manager och sedan Marketing Manager för storkunder som Ericsson, AGA, Atlas Copco och SEB.

Om Eva Waitzfelder
Eva har mångsidig erfarenhet av inköpsverksamhet i små, medelstora och globala organisationer på såväl operativ som strategisk nivå. Specialområden har varit samordning,strategistk upphandling, köp av tjänster, mjukvara kompletta system, elektronik, samt inköp i tidiga faser av utvecklingsprojekt.
Eva har även arbetat som säljare projektledare, och verksamhetsutvecklare
Eva arbetar nu som konsult för DFS samt driver ett nytt varumärke, Nordic fields

Om Dataföreningen Stockholmskretsen - Kunskap och kontakt med proffsen.
Dataföreningen är ett levande centrum för IT- och verksamhetskunskap i Sverige. I våra nätverk träffar du personer som verkar professionellt inom samma område som du och som är intresserade av dina ämnen. I våra betalnätverk finns ledande personer från näringsliv, stat och kommun. www.dfs.se

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2010-02-02 (Hela dagen)

Överprövningar av offentlig upphandling

Kravställning med fokus på IT-system

Uppföljning av leverantörer

Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Dags för nätverket inköpseffektivisering att ses igen

Hur har Institutionsstyrelsen upphandlat Kommunikation av Tjänst med hjälp av ramavtalet.

Nätverksmöte IEEF

Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Möte IEFF, Tema: Outsourcing IT 9 mars

Nätverksträff Inköpseffektivisering

Konsultupphandlingar, Processer kring förnyad konkurrensutsättning

IEFF-möte på Kammarkollegiet

Tema multifunktionsprintrar

Tema: Utvärderingsmodell vid upphandling IT offentlig sektor

Leverantörskontroll och uppföljning - i praktiken. IEFF hos RPS

Möte IEFF-nätverket - Jämförelse licensavtal

Möte IEFF-nätverket Kammarkollegiets nya ramavtal AV hjälpmedel

Möte i IEFF-nätverket om elektronisk upphandling

SL:s kravhantering runt informationssäkerhet vid anskaffning av IT-tjänster

Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Inköpseffektivisering: Tema förnyad konkurrensupphandling

Hur arbeta man med SUA?

Tema leverantörsstyrning - hos Pensionsmyndigheten

Förhandlat förfarande - INKÖPSEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

Förnyad konkurrensutsättning

IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Nätverksträff hos Skatteverket