Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

IEFF-nätverket - Sveriges bästa IT-nätverk för offentlig sektor
Välkommen till ett mycket givande forum för att höja effektivisering inom IT-upphandling offentlig sektor.

Detta är det första mötet då det ursprungliga nätverket (med medlemmar som är anställda inom offentlig sektor) utökas för att ta med personer som arbetar med IT för offentlig sektor under en del av seminariet. Det kan vara konsulter som hjälper till med upphandlingar, juristkonsulter och leverantörer av IT - det viktiga är att kundmarknaden är offentlig sektor.  Det övergripande syftet är att hitta former för att göra IT-upphandling mer kostnadseffektiv. Genom konstruktiva diskussioner där vi diskuterar gemensamma problem kan vi få en ökad förståelse för "den andra sidan".

Datum: 151015
Plats: Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3
Tid:    15 oktober, 10-13  för det utökade nätverket;   13:30 - 16 för medlemmar i offentlig sektor
Lunch ingår. Meddela om du har någon allergi att ta hänsyn till tack.

Agenda
Huvudtema förmiddag: Standardavtal och standardvillkor ; hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.
Komma överens om former för det utökade nätverket; nästa mötes tema.

Eftermiddag;
I huvudsak erfarenhetsutbyte (enbart för anställda offentlig sektor)

Om IEFF-nätverket
Specialistnätverket IEFF Inköpseffektivisering är ett nätverk för inköpsansvariga/upphandlingsansvariga inom den offentliga sektorn. Nu utökas nätverket till att omfatta personer som arbetar med IT för offentlig sektor. Det kan vara konsulter som hjälper till med upphandlingar, juristkonsulter och leverantörer av IT - det viktiga är att kundmarknaden är offentlig sektor.

Är du intresserad av att bli medlem i nätverket? Skicka ett mail till faciliator Eva Waitzfelder.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-10-15 (Hela dagen)

Överprövningar av offentlig upphandling

Kravställning med fokus på IT-system

Uppföljning av leverantörer

Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Dags för nätverket inköpseffektivisering att ses igen

Hur har Institutionsstyrelsen upphandlat Kommunikation av Tjänst med hjälp av ramavtalet.

Nätverksmöte IEEF

Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Möte IEFF, Tema: Outsourcing IT 9 mars

Nätverksträff Inköpseffektivisering

Konsultupphandlingar, Processer kring förnyad konkurrensutsättning

IEFF-möte på Kammarkollegiet

Tema multifunktionsprintrar

Tema: Utvärderingsmodell vid upphandling IT offentlig sektor

Leverantörskontroll och uppföljning - i praktiken. IEFF hos RPS

Möte IEFF-nätverket - Jämförelse licensavtal

Möte IEFF-nätverket Kammarkollegiets nya ramavtal AV hjälpmedel

Möte i IEFF-nätverket om elektronisk upphandling

SL:s kravhantering runt informationssäkerhet vid anskaffning av IT-tjänster

Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Inköpseffektivisering: Tema förnyad konkurrensupphandling

Hur arbeta man med SUA?

Tema leverantörsstyrning - hos Pensionsmyndigheten

Förhandlat förfarande - INKÖPSEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

Förnyad konkurrensutsättning

IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Nätverksträff hos Skatteverket