Nätverksmöte IEEF

Hej

Hoppas ni haft en skön sommar och känner er utvilade till höstens utmaningar. Det är nu dags för ett nytt nätverksmöte: Tema Konsultupphandlingar.

Agenda:
Kort presentation av vår värd Emma Karlsson. Emma arbetar på IT-avdelningen med kontraktsfrågor och andra juridiska frågor, bla upphandling. Hon kommer att informera om upphandlingen av Gemensam IT-service för staden som har varit delaktig i.

- Vilka problem har ni / har ni haft vid konsultupphandling.
- Vilka lösningar har ni tagit fram för att lösa era problem.
- Vad händer nu?  Vad kan ni göra /enskilt eller tillsammans/ i framtiden för att få mer effektiva konsultupphandlingar.
- Info från deltagarna om någon intressant upphandling som är på gång.
- Bestämma ämne för nästa möte , kom gärna med förslag

 

Varmt välkommen!
Eva Waitzfelder
Nätverksmotor

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2010-09-07 (Hela dagen)

Överprövningar av offentlig upphandling

Kravställning med fokus på IT-system

Uppföljning av leverantörer

Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Dags för nätverket inköpseffektivisering att ses igen

Hur har Institutionsstyrelsen upphandlat Kommunikation av Tjänst med hjälp av ramavtalet.

Nätverksmöte IEEF

Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Möte IEFF, Tema: Outsourcing IT 9 mars

Nätverksträff Inköpseffektivisering

Konsultupphandlingar, Processer kring förnyad konkurrensutsättning

IEFF-möte på Kammarkollegiet

Tema multifunktionsprintrar

Tema: Utvärderingsmodell vid upphandling IT offentlig sektor

Leverantörskontroll och uppföljning - i praktiken. IEFF hos RPS

Möte IEFF-nätverket - Jämförelse licensavtal

Möte IEFF-nätverket Kammarkollegiets nya ramavtal AV hjälpmedel

Möte i IEFF-nätverket om elektronisk upphandling

SL:s kravhantering runt informationssäkerhet vid anskaffning av IT-tjänster

Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Inköpseffektivisering: Tema förnyad konkurrensupphandling

Hur arbeta man med SUA?

Tema leverantörsstyrning - hos Pensionsmyndigheten

Förhandlat förfarande - INKÖPSEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

Förnyad konkurrensutsättning

IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Nätverksträff hos Skatteverket