Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Datum för årets första nätverksträff blir den 20 februari kl 13 -17 med tema spend.

Spend är ju något som berör hela inköps/upphandlingsverksamheten.
Vi kommer dock att även titta på IT specifikt.
 

Är du inte medlem i IEFF-nätverket, men intresserad av att gå med? Kontakta Eva Waitzfelder.

IEFF Inköpseffektivisering är ett specialistnätverk som har initierats på uppmaning av myndigheter, som ser ett viktigt behov av ett leverantörsoberoende nätverk för  upphandling kopplat till IT inom den offentliga sektorn.

Här träffar du likasinnade, utbyter erfarenheter, ventilerar funderingar, problem och diskuterar aktuella ämnen. Allt sker under förtroendefulla former där samtliga inblandade vet att det som sägs stannar inom nätverket.
Kostnad för nätverket är :Medlemskap i Dataföreningen samt  9 500 kronor + moms.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-02-20 (Hela dagen)

Överprövningar av offentlig upphandling

Kravställning med fokus på IT-system

Uppföljning av leverantörer

Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Dags för nätverket inköpseffektivisering att ses igen

Hur har Institutionsstyrelsen upphandlat Kommunikation av Tjänst med hjälp av ramavtalet.

Nätverksmöte IEEF

Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Möte IEFF, Tema: Outsourcing IT 9 mars

Nätverksträff Inköpseffektivisering

Konsultupphandlingar, Processer kring förnyad konkurrensutsättning

IEFF-möte på Kammarkollegiet

Tema multifunktionsprintrar

Tema: Utvärderingsmodell vid upphandling IT offentlig sektor

Leverantörskontroll och uppföljning - i praktiken. IEFF hos RPS

Möte IEFF-nätverket - Jämförelse licensavtal

Möte IEFF-nätverket Kammarkollegiets nya ramavtal AV hjälpmedel

Möte i IEFF-nätverket om elektronisk upphandling

SL:s kravhantering runt informationssäkerhet vid anskaffning av IT-tjänster

Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Inköpseffektivisering: Tema förnyad konkurrensupphandling

Hur arbeta man med SUA?

Tema leverantörsstyrning - hos Pensionsmyndigheten

Förhandlat förfarande - INKÖPSEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

Förnyad konkurrensutsättning

IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Nätverksträff hos Skatteverket