Förnyad konkurrensutsättning

Välkommen till ett nytt möte med IEFF-nätverket - nätverket för offentlig upphandling.

Vi kommer att diskutera förnyad konkurrensutsättning och medlemmarnas processer runt detta.
Hur effektiviserar ni?
Har ni mallar?
Vilka problem har ni?
Vilka för- och nackdelar finns det?

Det här är ett ämne som jag hoppas att ni alla kan bidra med, så syftet är att vi går laget runt och att vi får konkreta exempel och diskussioner.
 

Vid detta tillfälle så slutar vi 12.30 utan gemensam lunch.  

Eftermiddagen enbart för offentlig sektor

12.45
Bensträckare med Matig smörgås eller liknande

Laget runt och nätverkande

Uppföljning förra mötet;
Avstämning frågor som handlar om problem att vi har det uökade nätverket;
Exempel; kan det uppfattas som mutor att vi har dessa träffar,
Hur uppfattas LOU att vi träffar externa leverantörer.

Välkommen

Eva Waitzfelder, facilitator och nätverksledare.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-12-01 (Hela dagen)

Överprövningar av offentlig upphandling

Kravställning med fokus på IT-system

Uppföljning av leverantörer

Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Dags för nätverket inköpseffektivisering att ses igen

Hur har Institutionsstyrelsen upphandlat Kommunikation av Tjänst med hjälp av ramavtalet.

Nätverksmöte IEEF

Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Möte IEFF, Tema: Outsourcing IT 9 mars

Nätverksträff Inköpseffektivisering

Konsultupphandlingar, Processer kring förnyad konkurrensutsättning

IEFF-möte på Kammarkollegiet

Tema multifunktionsprintrar

Tema: Utvärderingsmodell vid upphandling IT offentlig sektor

Leverantörskontroll och uppföljning - i praktiken. IEFF hos RPS

Möte IEFF-nätverket - Jämförelse licensavtal

Möte IEFF-nätverket Kammarkollegiets nya ramavtal AV hjälpmedel

Möte i IEFF-nätverket om elektronisk upphandling

SL:s kravhantering runt informationssäkerhet vid anskaffning av IT-tjänster

Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Inköpseffektivisering: Tema förnyad konkurrensupphandling

Hur arbeta man med SUA?

Tema leverantörsstyrning - hos Pensionsmyndigheten

Förhandlat förfarande - INKÖPSEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

Förnyad konkurrensutsättning

IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Nätverksträff hos Skatteverket