Samspelar dina legala ramverk med dina affärsmål?

Vill du driva affärsutveckling och legala frågor mer effektivt i företagets digitaliseringsarbete? Avtal, immateriella rättigheter och data kan vara kritiska för att säkra och maximera affärsvärden. Nu startar ett nytt premiumnätverk inom Dataföreningen för dig som vill bli bättre på att affärsutveckla dina immateriella tillgångar. Välkommen till ett kostnadsfritt frukostmöte som presenterar Governance Accelerator och vårens teman.
 
EU:s hårdare lagar för integritet, säkerhet och datahantering tvingar nästan alla företag till stora ändringar av system och processer. Ser du affärsmöjligheten i detta?
 
Driver dina licensavtal mer affärer istället för att lägga hinder i vägen?
 
Ofta sker digital affärsutveckling genom förvärv av bolag, kundavtal, databaser, patent och andra rättigheter. Hur får du dessa avtal att stärka det avsedda affärsupplägget?
 
Hur säkrar du upp de värden du utvecklar inför en försäljning, inför att ta in investerare eller vid interna affärsupplägg?
 
Digital affärsutveckling är beroende av flertalet komponenter som till exempel:
-       effektiv användning av BI-verktyg för att förstå och utveckla affären
-       effektiva inköp och samarbeten med IT-leverantörer
-       design av kunderbjudanden och digitala gränssnitt mot kunden som fångar upp rätt kunddata
-       affärsmässiga fördelningar av risker och möjligheter.
 
Namnet på det nya premiumnätverket är Governance Accelerator. Det är öppet för ledningsrollerna CEO, CFO, CMO, CDO, CIO, IT-chef, analyschef och Product Owners.
 
Nätverket träffas fyra gånger per år. Programmen består av föreläsningar, workshopar och kollegiala utbyten. Här ingår också att ta fram best practice och checklistor. Varje möte har ett tema.
 
Föreläsare är initiativtagaren Sofia Edvardsen, CEO, Sharp Cookie Advisors. Sofia är en erfaren affärsjurist med demonstrerad expertis inom bland annat digitalisering, mjukvara, licensiering, e-commerce, transaktioner, outsourcing, dataskydd och legal strategi för tillväxt. Hon leder verksamheten vid Sharp Cookie Advisors en nischbyrå för ledande teknikbolag på den digitala marknaden (internet, mjukvara, digitala media, molntjänster, IoT och mobila applikationer). Sofia är en efterfrågad rådgivare i digitalisering till ledningsgrupper inom e-hälsa, molntjänster, internettjänstleverantörer, online marknadsföring och IoT.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-04-20
08:30 till 10:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Samspelar dina legala ramverk med dina affärsmål?