Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Framtidens digitalisering beror inte bara på digitala sektorer, utan på sektorer som i dagsläget baseras på fysiska och mänskliga interaktioner. Vård och omsorgsbranschen är ett utmärkt exempel på detta. För att digitalisera vård och omsorg krävs systemhänsyn. Att integrera AI med människors insikt och beslut i svårbedömda situationer kräver därför mycket erfarenhet. Välkommen på nästa träff där Sebastiaan Meijer kommer berätta om detta.

Sebastiaan Meijer är professor i Vårdlogistik vid KTH med bred erfarenhet av att studera människans beteende i komplexa system.  Sebastiaan tog sin doktorsexamen från Wageningen University i Nederländerna 2009 och vann priset Deutscher Planspielpreis specialkategori för bästa europeiska doktorsavhandling om spelmetodik 2010.

Idag leder Sebastiaan KTH:s forskningslabb GaPSlabs, ett multidisciplinärt centrum för spel och deltagande simulering i komplexa system som transport, logistik, hälso- och sjukvård, stadsutveckling och energi. På nätverksträffen med Framtidens smarta samhälle kommer Sebastiaan berätta hur man på ett ansvarsfullt sätt, kan ta steg i systemförändringar när det gäller sociotekniska system.

Kontakta gärna samordnande nätverksledare vid frågor:
Ann-Marie Rosendahl, 070–555 05 52, Ann-Marie.Rosendahl@telia.com

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-09-20
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen