Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen

Docent Anne Håkansson, KTH-forskare i Informations- och kommunikationsteknik, presenterar sin forskning om mobil egenvård som möjliggörs genom att koppla ihop sjukvårdens kunskap med uppgifter om din aktuella hälsostatus i ett digitalt nät.

Sjukvårdens och apotekens kunskap om sjukdomar, symptom och mediciner måste sammankopplas med individens egna medicinska data, till exempel blodtryck, kroppstemperatur och hjärtrytm för att kunna få snabb och adekvat rådgivning om behandling och medicinering.

Men det förutsätter en väl fungerande infrastruktur för information och kommunikation och hantering svåra frågor såsom: Kan smarta system och högteknologisk infrastruktur guida till egen vård? Kan vi lita till den vård vi kan ge oss själva när det gäller enklare sjukdomar? Vad händer med människors integritet? mm. Dessa frågor och andra aspekter ventileras vid presentationen.

Datum: 2016-02-11
Tid: 17:30-20:00 (vi börjar med registrering, mingel och smörgås. Mötet håller på mellan kl. 18-20)
Plats: F7, Fleminggatan 7

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-02-11 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen