Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Bengt Sundborg vid KTH, författare och arkitekt kommer att berätta om nya idéer inom stadsplanering som förändrar vårt boende. Monika Rudenska, arkitekt och stadsplanerare på Stockholms stad kommer att berätta om vikten av att skapa miljöer för socialt samspel där människor träffas och idéerna byts ut.

Hur kan energibesparingar gå hand i hand med ekologiska kvaliteter? Bra närmiljöer kan utformas för långsiktig hållbarhet. Som hjälpmedel för detta används bland annat programvaror för sol, vind, mm där olika tänkta situationer simuleras. Att ta till vara dagsljuset är en sådan smart åtgärd. På så vis minskar energiförbrukningen för såväl belysning som för uppvärmning. Aktuella byggprojekt i Norden kommenteras. Bengt Sundborg ger exempel från sin forskning och visar hur man kan bygga tätare samtidigt som det känns luftigare.

Monika Rudenska berättar om staden som klistret mellan människorna, kollektiv intelligens, socialt kapital och möjligheternas plats. Hur kan en rumslig organisation stötta sociala samband? Arkitektur Stockholm är namnet på stadens första arkitekturstrategi. Den beskriver hur vi kan höja nivån på den arkitektur som ska utveckla Stockholm framöver. Utmaningen för staden, bransch och brukare ligger i att höja den arkitektoniska kvaliteten på allt som byggs i Stockholms oavsett plats, funktion och skala, i stadens alla gemensamma rum.

Se även artikeln "Så kan du bygga tätare och få en luftigare känsla"

Agenda

17:30 - 18:00 Registrering, mingel och smörgås
18:00 - 20:00 Möte
 

Välkommen!

Den tidigare utlovade virtuella sändningen utgår.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-11-27 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen