Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

Digitalisering. Alla talar om det, men hur vi ska realisera det sett till teknik, tjänster och användarvänlighet är inte helt klart. En nyckel till digitaliseringen är öppna plattformar som gör det möjligt för användaren att snabbt och enkelt integrera data från olika datakällor och på så sätt skapa nya innovativa tjänster.

Projektet SenseSmartRegion utvecklar teknologier för att skapa smarta tjänster som använder sakernas internet, (IoT) samt öppna data från offentlig verksamhet och skapar stöd för att presentera information som förstärkt verklighet, (AR).

Leif Häggmark, projektledare för SenseSmartRegion, berättar om projektet och den öppna IoT-plattform de tagit fram och de tjänster som de byggt på plattformen. Tjänster inom områden som miljö, industri, äldrevård, gömd infrastruktur, parkering, belysning, kommunal service, skola, spel med mera.

Projektet drivs av Luleå Tekniska Universitet tillsammans med DataDuctus, Sokigo, NorthKingdom och Umeå kommun och ska göra det lättare för företag i Västerbotten att skapa fler och smartare digitala tjänster.

Leif Häggmark, Projektledare SenseSmartRegion, arbetar som enmanskonsult, huvudsakligen i projektledar- och utvärderarroller sedan 2002. Innan dess har han en lång bakgrund inom Ericsson i olika roller. Han är också ordförande för Norra Kretsen inom Dataföreningen i Sverige, och sitter även i föreningsstyrelsen.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-05-29
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen