Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Samhällsbyggnadsbranschen sägs stå inför sitt största paradigmskifte hittills i och med digitaliseringen och möjligheterna med BIM/AIM och andra verktyg. Det kommer att ändra på hur arbetet sker i grunden och beröra allt som görs i en idag konservativ bransch. Och branschen börjar nu ta krafttag för att både effektivisera och undersöka nyttan av de nya möjligheterna.

Nya arbetssätt och teknologier med ex vis BIM, GIS, Öppna data, AR/VR/”NR”, 3D skrivare, drönare, blockchain, big data, IoT, AI m.fl. men också stort intresse från nya aktörer som exempelvis. Google och nya affärsmodeller hjälper också till att rita om kartan kontinuerligt.

Den ökade insikten om digitaliseringens möjligheter gör att många parter och sektorer samtidigt, men även sektorsvis, analyserar och jobbar på diverse initiativ avseende digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. Det sker dock inte tillräckligt samordnat. Regeringen har dels initierat flera innovationsprogram mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor men också nu tillsatt strategiska samverkansprogram, bland annat för smarta städer. Aktuell debatt handlar om samhällsbyggnadsmiljarden och den forskningspolitiska propositionen.

Vårens tematräffar ”Digitalisering och automatisering av samhällsbyggnadsprocessen” kommer att belysa några av de spännande initiativ och aktiviteter som pågår och som inte minst kan vara kritiska för att bygga och förvalta ”framtidens smarta städer” smart.

Vi börjar vid januarimötet med en kortare introduktion av ämnet för att vid kommande möten göra djupdykningar samt eventuellt även studiebesök om intresse finns.

Kostnad: Gratis för medlemmar i DF. Är du inte medlem är du välkommen att prova på till självkostnadspris 200 kr inkl moms. Vänligen sätt in pengar på Dataföreningens Swish-konto: 123 545 2883 och ange "STHLM Framtidens smarta samhälle 170124" senast den 22 januari.

Kontakta gärna samordnande nätverksledare vid frågor:
Ann-Marie Rosendahl, 070–555 05 52, Ann-Marie.Rosendahl@telia.com

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-01-24
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen