Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Dagens IT-lösningar i samhället är ofta branschspecifika och består av slutna system, där varje leverantör äger och installerar sin egen lösning. Det leder till resursslöseri och onödiga kostnader, samt begränsar potentialen för nya tjänster. För att skapa framtidens smarta samhälle med innovativa samhällsnyttiga tjänster krävs ett holistiskt synsätt och samarbete över gränser.

Datum:2014-09-25
Tid: 18:00-20:00 (Registrering, smörgås och mingel från kl. 17:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7

För att möta de tuffa utmaningarna inom effektiva transporter, folkhälsa- och en åldrande befolkning, miljö, storstadens ökade säkerhetsbehov, energi samt förvaltning testar eGovlab på Stockholm Universitet flera smarta tekniker för att länka samman människor, platser och saker för att stimulera intelligensutbytet.

Gudrun Paulsdottir, Research Centre eGovlab, kommer att berätta om hur Internet of Things-forskarna samarbetar med en rad aktörer nationellt och internationellt för att bygga en gemensam informationsstruktur med hjälp av Internet of Things och molntjänster. I ett antal labs skapas självmedvetna teknologier och autonoma system i nätverk med varandra. Fokus ligger på följande tre områden; Utveckling av intelligenta, anpassningsbara och kontextmedvetna teknologier genom att ta hänsyn till identitet, säkerhet och integritet. Dessa teknologier använder sig av smarta funktioner som sensorer, energikällor, kommunikation och nätverk.

Målet är förbättrad användning av till information (öppna data) och i förlängningen, ett öppet kunskapssamhälle. Samarbete ökar innovationstakten.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-09-25 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen