Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Utvecklingen av AI har accelererat de senaste åren. Många forskare och analytiker beskriver användningen av AI och maskininlärning som det största skiftet i vår tid, fullt i klass med den industriella revolutionen. Välkommen på föreläsning med AI-rådgivaren Göran Lindsjö den 26 oktober.

Under kvällen kommer Göran att ge en översikt över hur AI redan påverkar våra liv, företag och samhälle. Dessutom diskuterar han vilka drivkrafterna är, möjligheter och konsekvenser, hur redo Sverige är inför förändringarna och om AI behöver demokratiseras.

Göran Lindsjö är AI-rådgivare åt svenska och amerikanska organisationer och har drivit flera företag inom AI. Göran har dessutom från Regeringskansliet arbetat med digitalisering av svensk offentlig förvaltning.

I vintras analyserade Göran för Finansdepartementet utvecklingen av AI genom att i USA träffa de ledande universiteten, företagen, analytikerna och federala myndigheterna. Ett av syftena med studien var att bedöma Sveriges möjligheter och beredskap.

Förutom att Göran varit styrelsemedlem i fler än tio it-företag, var han även i sju år styrelsemedlem i Dataföreningen Sverige. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet i Europa och USA.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-10-26
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen