Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur skapar, hanterar och utvecklar vi byggnadsinformation digitalt med hjälp av BIM och IoT för smarta och uppkopplade städer? Denna gång besöker nätverket Framtidens smarta samhälle Tyréns, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, för att träffa BIM och IoT-strategen Per Bjälnes.

Samhällsbyggnadsbranschen sägs stå inför sitt största paradigmskifte hittills i och med digitaliseringen och möjligheterna med nya verktyg och nya arbetssätt som BIM och visionen om att skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

Vårens tema ”Digitalisering och automatisering av samhällsbyggnad” i nätverket för Framtidens Smarta Samhälle belyser några av de spännande initiativ och aktiviteter som pågår och som inte minst kan vara kritiska för att bygga och förvalta ”framtidens smarta stad” smart.

På det tredje temamötet välkomnas nätverket till Tyréns av Per Bjälnes, IoT och BIM-strateg. Så här beskriver Per själv agendan för mötet:

"Jag kommer att prata om hur vi tillsammans skapar, hanterar och utvecklar byggnadsinformation digitalt med hjälp av BIM och IoT för den smarta och uppkopplade staden. Hur vi tillsammans skapar, hanterar och utvecklar den digitala informationsmodellen med hjälp av generiska informationsplattformar, IoT, för de hållbara, smarta och uppkopplade anläggningarna och byggnaderna som finns i staden.

Några exempel som nog är nödvändiga förutsättningar för att vi ska lyckas. Möjligheterna med gamification och BIG DATA/data lakes för att skapa förutsättningar till mer innovationskraft och generiska informationsmodeller. Kan detta locka nya och andra typer av kunskaper till samhällsbyggnadsbranschen? Samt hur analysplatformar som Watson och power BI kan ge en plattform för innovation?"

Per Bjälnes arbetar som IoT och BIM-strateg på Tyréns med verktyg och metoder för överlämnandet och användning av information från byggnader och infrastruktur. Informationen skapas under konstruktions- och byggfasen eller i efterhand från gamla byggnader. Under fem år har Per varit engagerad i NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) projekt som ansvarig för informationsutbytet mellan sjukvård och facility management. Innan sommaren var Per projektledare för världen största och snabbaste IOT med IPV6 installation över 1000 sensorer under 4 timmar.

Kontakta gärna samordnande nätverksledare vid frågor:
Ann-Marie Rosendahl, 070–555 05 52, Ann-Marie.Rosendahl@telia.com

Välkommen till en givande kväll hos Tyréns!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-21
17:30 till 20:00

Tyréns, Peter Myndes Backe 16, Stockholm

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen