Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Det finns enorma möjligheter i dag att utveckla smarta samhällen och smarta tjänster. Vem tar besluten? Vem kravställer, utvecklar och förvaltar? Hur skapas maximal nytta för så många som möjligt? Vilka hinder finns? Hur greppar vi hela bilden - alltifrån tekniska till etiska aspekter? Hur hanteras utmaningar (givet befintliga maktstrukturer, stuprörsorganisationer, kultur, tradition och samarbete)?

Datum:2014-08-25
Tid: 18:00-20:00 (Registrering, smörgås och mingel från kl. 17:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7

Markus Bylund, SICS/Swedish ICT kommer att berätta om ett stort Internet of Things-projekt för att utveckla smarta IT-lösningar. Syftet med projektet är att utveckla en informations- och kommunikationsinfrastruktur för att stödja en hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden och i förlängningen även i andra bostadsområden, såväl nya som befintliga. Det handlar om IT-stöd för sådant som angår stadsdelen och de boende, t ex hållbar energiförbrukning, transporter, media, eller vård i hemmet. Det ska lägga grunden för en hållbar stadsdel och stimulera snabb utveckling av nya tjänster och produkter för hållbart boende - likt "appar" för smarta telefoner.
Stefan Svensson, Stockholms stad berättar om hur staden bjöd in medborgarna för att utveckla tjänster i en Open Innovation-tävling. Vad kan medborgarna bidra med till stadens digitala utveckling och medborgarnytta?

Sedan följer en paneldiskussion om Framtidens smarta samhälle För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? med Markus Bylund, SICS, Swedish ICT, Åsa Zetterberg, Sektionschef Center för eSamhället SKL, Stefan Svensson, Stockholms stad och Gudrun Paulsdottir, Research Centre eGovlab.

Varmt välkomna!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-08-25 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen