Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Kollaborativa lösningar, cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller, och digital demokrati är några utvecklingsspår som nu tar fart. Vad innebår detta?

Vilka nya affärs- och samhällsmodeller blir möjliga genom digitaliseringen?  Hur kan tekniken bidra till att ”gifta ihop” ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i utvecklingen på helt nya sätt? Vad behövs för att ta tillvara dessa möjligheter? Vilka risker finns?

Välkommen till en kväll där vi blandar föreläsning och workshop för att ge insikt om vad som håller på att hända och hur vi kan forma framtiden.

Sara Modig driver ModigMinoz, en förändringssmedja för samhällsutveckling genom innovation. Hon arbetar bland annat med att förstå och diskutera digitaliseringens effekter på vårt samhälle, samt med att stötta och initiera involverande, samskapande processer och samhällsmodeller för ökad samhälls- och affärsnytta.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-03-05 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen