Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Strukturomvandlingen/digitaliseringen går rasande snabbt. I grunden är detta givetvis positivt. Det är en möjlighet att resurssnålt och hållbart skapa tillväxt. Det är t ex en möjlighet att förbättra mängder av tjänster som idag finansieras av offentlig sektor.

Föreläsare är Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

Datum:2015-10-22
Tid: 18:00-20:00 (Vi börjar med registrering, mingel och smörgås från kl. 17:30)
Plats: Kompetenscenter Stockholm, Fleminggatan 7

Nätverket Framtidens Smarta Samhälle har bjudit Unionens chefsekonom Lars Jagrén för att tala om Unionens arbete med att skapa förutsättningar för både företagen och de anställda att ställa om och förflytta sig till andra mer produktiva verksamheter och ta till sig av ny teknik och nya innovationer i sina arbetssätt.

Mängden jobb i ett samhälle är inte ett nollsummespel. Så länge det finns mänskliga behov (dessutom i många fall ökande i takt med den åldrande befolkningen) skapar det möjlighet till bättre livskvalitet för väldigt många – liksom för nya och bättre jobb.

En effekt av digitaliseringen som växt fram under de sista åren växt är delningsekonomin.  Delningsekonomin syftar till att öka nyttjandet av befintliga resurser genom att öppna kanaler för att låna och hyra ut, samt och köpa och sälja tjänster och produkter, ofta genom tekniska kanaler. Kanalerna är ofta av app-baserade plattformar, och kan handla om att förenkla transaktioner mellan köpare och säljare. Många av dessa plattformar utgår från att frilansande egenföretagare tar uppdragen som efterfrågas på plattformarna.

Villkoren för tjänsteförsäljning är idag istort sett oreglerad och ligger utanför kollektivavtalens kontroll. På vilket sätt kan vi se till att frilansare inte får sämre villkor än de traditionella arbetsformerna? Hur ska man hantera 24/7-jobb där arbetstagaren riskerar att drabbas av psykosociala problem? Den svenska modellen måste helt enkelt anpassas till de nya förutsättningarna för att få konkurrensfördelar då högt strukturomvandlingstryck kräver snabba, smidiga lösningar som både ser till företagens och arbetstagarnas långsiktiga bästa.

Lars Jagrén är chefsekonom på Unionen. Han har bland annat jobbat på Industriförbundet och Sveriges Byggindustrier och var tidigare chefsekonom på Företagarna.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-10-22 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen