Bitcoin och makerspace

Välkommen till ett inspirerande möte om Bitcoin och Makerspace!

Datum: 2015-04-23
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7
Tid: 18:00 - 20:00 (Registrering, mingel och smörgås från kl. 17:30)

Programpunkt 1 - Bitcoin
Mats Henricson är datakonsult på Crisp. Sedan över fyra år har han varit passionerat intresserad av Bitcoin, och är idag ordförande för Svenska Bitcoinföreningen. Han kommer att berätta hur Bitcoin är unikt jämfört
med dagens system, och på vilket sätt det medfört en nystart för begreppet pengar. Dessutom kommer han att skissa på användningsområden som inte är pengar, samt berätta hur Bitcoin kan förändra samhället på
ganska fundamentala sätt.


Programpunkt 2 - Project: Local Tech-  Makerspace ideals as a model for institutional learning (föredraget hålls på engelska)

Professor Mark T. Smith tells us about the project between KTH and Konstfack that is called Local Tech: Makerspace ideals as a model for institutional learning.

In this project they have brought together design students from Konstfack with engineering and entrepreneurship students from KTH.  In groups the students jointly develop new designs specifically for deployment into city spaces and that represent the combination of art, design and technology.   In November 2014 they ran a design experiment where the students performed part of their interdisciplinary design work in the Kista Public Library, turning it into a functional Makerspace.  To test if interdisciplinary design methods can be transferred and broadly practiced, on one day the general public in the library was invited to take part in the design process.  The results were spectacular.  As a follow on, Mark conducted one more interdisciplinary Makerspace event in the Kista Public Library in early December, this time involving a spectrum of local students from grade school through the Master’s Degree level at KTH, and included the general public in the Kista community along with two Nobel laureates.

In this presentation Mark will tell you what they did, what they saw and learned, and what they want to try next up in Kista.  It can involve you if you want.  It’s all about education, enterprise, the Stockholm community and keeping us all on the map.

Mark T. Smith, Professor for IT Product Development in the School of Information and Communication Technology at KTH in Kista.  He moved to Sweden in 2006 and before that he spent 21 years doing IT Product research and development in Silicon Valley.  

Läs mer om Mark T. Smith och bakgrunden till föreläsningen här.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-04-23 (Hela dagen)

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen