Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Vilka möjligheter och utmaningar innebär AI för smarta städer och samhällen?  Vilka tekniker finns och hur bra är de egentligen? Frågorna är många. Anne Håkansson, docent i datavetenskap förklarar teknikerna och hur det kommer se ut i framtiden

Artificiell intelligens används i allt högre grad för att bygga smarta samhällen. Smarta system har utvecklats för flera olika sektorer, t ex energi och byggnader, transport, sjuk- och hälsovård och tillverkning. De smarta systemen är bland annat till för att hantera begränsade resurser, energiförbrukning, automatiserade beslut i produktion, samt hantera fördröjningstolerant media och kommunikation.
Men det finns många utmaningar med smarta system som till exempel att hitta, integrera och hantera tjänster/ data. Dessutom behöver människor tillgång till data och information för att interagera och samarbeta med komponenter och programvara inom och mellan system.

Anne Håkansson, docent och lektor i datavetenskap vid KTH Royal Institute of Technology, kommer ge oss en  en översikt över AI-tekniker för Cyber-fysiska system i Smarta Samhällen och vad som kan förväntas i framtiden.

Annes forskningsintressen ligger inom modellering och visualisering av kunskaps- och resonemangsstrategier i intelligenta system. Hon har även arbetat sökalgoritmer som använder meta-agenter i multi-agent-system; och arbetar med Cyber-fysiska system i Smarta Samhällen med smarta tjänster och smarta produkter. 

Docent Anne Håkansson är medförfattare av tre böcker, och två proceedings och är författare av och medförfattare för många artiklar. Hon har organiserat flera konferenser, bland annat 3:e KES International Symposium, KES-AMSTA 2009, Uppsala, Sverige, (KES-AMSTA 2009) och 4:e  internationella konferensen om hållbarhet i energi och byggnader, Stockholm, Sverige (SEB12); har varit ambassadör för Uppsala kommun; är flitigt anlitad talare vad gäller Artificiell intelligens och framtiden. Hon tilldelades utmärkelse för utstående bidrag till KES 2012.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-12-07
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IoT för ett bättre Sverige

Internet of logistics - framtidens handel är här

Pengar, likes & dopaminer - Hur miljarder människor styrs av ett fåtal bolag

Smart Region med IoT, öppna data, AR och öppen arkitektur

VR and AR for smarter buildings

Digitalisering av skolfastigheter, från projektering till förvaltning

Artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle

Nu är AI här: Hur påverkas individer, företag och samhällen?

Framtidens digitalisering av vård och omsorg

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Hur bygger vi för den ofödda generationen?

Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

Mot ett smartare Stockholm 2025

Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

Nytt nätverk! Framtidens smarta samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden?

Samarbete för innovation – Framtidens smarta samhälle

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Smart stadsplanering för ett hållbart samhälle

Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Bitcoin och makerspace

Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen