Framtidens smarta samhälle

Inom nätverket väcker och diskuterar vi frågor som på något sätt kan associeras med framtidens smarta samhälle. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för att skapa nya nyttor i ett hållbart samhälle.

Frågeställningar
Vårt höstmöte den 17 november rör olika aspekter av cybersäkerhet eller inte. Läs mer och anmäl dig till mötet här.

Vårens teman kommer att belysa digitalisering och automatisering av samhällsbyggnadsprocessen:
•    Visionen om ”det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”
•    ”Digitalt först” – en smartare samhällsbyggnadsprocess
•    Digitalisera eller dö
•    Smart Cities

Utgångspunkt
Utformningen av framtidens smarta samhälle kräver många olika kompetenser och ett multifacetterat perspektiv. Framtidens smarta samhälle är ett nätverk för professionella yrkesutövare såsom strateger, jurister, interaktionsdesigners, industridesigners, samhällsplanerare, produktionsföretag, anslagsgivare, ekonomer, banker, entreprenörer, tjänstemän inom offentlig sektor, politiker - alla som intresserar sig för hur tillgång till data förhöjer värdet och skapar nytta för individer i det fysiska rummet utifrån deras specifika behov och förutsättningar.

Tidigare aktiviteter

apr
20
Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
Mar
21
Hur bygger vi den digitala, uppkopplade och smarta staden?

Tyréns, Peter Myndes Backe 16, Stockholm

17:30 till 20:00
feb
21
Hur bygger vi för den ofödda generationen?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
jan
24
Samhällsbyggnadsbranschen i framtidens smarta samhälle

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
dec
09
Mot ett smartare Stockholm 2025

KTH, Sal E3, Osquars backe 14 (ingång från Borggården), 5 tr

13:30 till 16:30
nov
17
Hur kan vi skydda information och nätverk från cyberkriminella?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
feb
11
Snabb och individuellt anpassad vägledning till egen vård och medicinering - direkt i mobilen

Docent Anne Håkansson, KTH-forskare i Informations- och kommunikationsteknik, presenterar sin forskning om mobil egenvård som möjliggörs genom att koppla ihop sjukvårdens kunskap med uppgifter om din aktuella hälsostatus i ett digitalt nät.

(Hela dagen)
okt
22
Digitaliseringen, arbetsmarknaden och den svenska modellen?

Strukturomvandlingen/digitaliseringen går rasande snabbt. I grunden är detta givetvis positivt.

(Hela dagen)
apr
23
Bitcoin och makerspace

Välkommen till ett inspirerande möte om Bitcoin och Makerspace!

Datum: 2015-04-23
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7

(Hela dagen)
Mar
05
Framtidens smarta samhälle - För vem? Av vem? Vem definierar framtiden? del 2

Kollaborativa lösningar, cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller, och digital demokrati är några utvecklingsspår som nu tar fart. Vad innebår detta?

(Hela dagen)

Nätverksledare

annehakansson
Ann-Marie Rosendahl

Syfte

Inom nätverket väcker och diskuterar vi frågor som på något sätt kan associeras med framtidens smarta samhälle. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för att skapa nya nyttor i ett hållbart samhälle.

Navigera

Målgrupp

Strateger, jurister, interaktionsdesigners, industridesigners, samhällsplanerare, produktionsföretag, anslagsgivare, ekonomer, banker, entreprenörer, tjänstemän inom offentlig sektor, politiker - alla som intresserar sig för hur tillgång till data förhöjer värdet och skapar nytta för individer i det fysiska rummet utifrån deras specifika behov och förutsättningar.