Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införandePå denna träff inom tema och nätverket förändringsledning presenteras framgångsfaktorer vid införande av aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW). Många organisationer vill dra nytta av fördelarna med olika typer av arbetsplatser, som öppet kontorslandskap, flexkontor, cellkontor med mer, och har infört eller planerar att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. De flesta organisationer har lyckats bra, men det är komplext och många har också lyckats mindre bra.

Anette Gustafsson är arbetsplatsstrateg och delar denna kväll med sig av sina erfarenheter från lyckade förändringsresor bland annat på SJ och Fortum.

Världen har förändrats; digitaliseringen ger nya möjligheter, krav på ökad förändringsförmåga, krav på mer tvärfunktionellt samarbete, samt krav på ökad effektivitet och flexibilitet. Detta ger nya förutsättningar och med ett aktivitetsbaserat arbetssätt väljs aktivt lämplig arbetsplats utifrån det aktuella behovet. Men för att det ska lyckas krävs att medarbetare och chefer ändrar sitt beteende!

Anette ger exempel på förändringar som krävs, som eget ansvarstagande och förändrat ledarskap, och presenterar framgångsfaktorer för att lyckas nå dit i praktiken.

Framgångsfaktorerna är applicerbara även vid andra typer av förändringar och införanden.

Varmt välkomna till en interaktiv kväll där vi även kommer att ha möjlighet att utbyta erfarenheter tillsammans.

Anette Gustafsson driver sitt egna konsultföretag Netsky Business Change. Hon är Prosci-certifierad förändringsledare och arbetsplatsstrateg, har en MBA-examen och en bakgrund som affärsutvecklare inom digitalisering. Just nu skriver Anette en bok på temat "Workplace under disruption - Success Factors for Sustainable Change".

PRAKTISK INFO

Datum: 26 april 2018
Tid: 18:00-20.00 (Registrering och mingel från kl 17:30. Kaffe och smörgås finns till försäljning)
Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm
Kostnad: Gratis för dig med Meet&Learn kompetens, för övriga är kostnaden 250 kr inkl moms.

BETALNINGSINFORMATION

Seminarieserien ingår för medlemmar i Dataföreningen med Meet&Learn kompetenspaket. Är du inte medlem i Dataföreningen eller har Read&Learn är seminarieavgiften 250 kr inkl moms. Du betalar enkelt med kortbetalning här på anmälningssidan för eventet. Observera att anmälan är bindande.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-04-26
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete