Förändringsledning och ett agilt arbetssätt: Erfarenheter från Swedbank

Hur arbetar Swedbank med förändringsledning och ett agilt arbetssätt? Välkommen på höstens första frukostmöte med nätverket för förändringsledare som denna gång gästas av Swedbanks agila coach Magnus Kollberg.

Swedbank har påbörjat resan att anamma agila värderingar och principer. Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar på marknaden och att säkerställa att man levererar det som verkligen är av värde, är parametrar som ligger till grund för detta. För en stor organisation baserat på ett traditionellt synsätt är inte detta helt smärtfritt och innebär förändringar på många plan.

Magnus Kollberg arbetar som Agil coach på Swedbank och kommer att berätta mer om Swedbanks Agila resa, vad är det som är så svårt, vad har vi lärt oss och hur tar vi oss an detta.

Förutom att ta del av Magnus erfarenheter behöver vi även utse fler nätverksledare vid frukostmötet. Idag är vi endast tre nätverksledare, vilket är för få för att vi ska kunna bedriva den verksamhet som vi vill i nätverket.

Vår erfarenhet är att vi behöver vara 5-6 nätverksledare för att ha möjlighet att planera och genomföra de 5-6 stycken frukostmöten per år som vi har som mål. Hör av dig till Marlene Roos, Malin Grahn eller Joakim Liljekvist om du har några frågor inför mötet om vad det innebär att vara nätverksledare.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-09-01
08:00 till 09:30

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Förändringsledning och ett agilt arbetssätt: Erfarenheter från Swedbank

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete