TEMA: Förändringsledning

Vi är nätverket som vill flytta fram positionerna för dem som arbetar med förändringsledning  ur ett verksamhetsperspektiv i samband med införande av nya IT-system.

Målsättningen för nätverket är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att stärka sin förändringsledningsförmåga och främja karriärmöjligheter. Tillsammans bidrar vi till kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte och engagemang inom förändringsledning. Vi ger varandra energi!

Målgrupp för nätverket är de som arbetar med förändringsledning ur verksamhetsperspektiv i samband med IT-projekt.

Tidigare aktiviteter

maj
22
Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
apr
26
Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande


F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
Mar
06
Nätverk - varför och hur?

Nästa träff inom nätverket och tem

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
okt
20
Time to rethink change management

F7, Flemingatan 7, Stockholm

08:00 till 09:30
sep
01
Förändringsledning och ett agilt arbetssätt: Erfarenheter från Swedbank

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

08:00 till 09:30
apr
07
Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

08:00 till 09:30
dec
02
Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

08:00 till 09:30
okt
21
Förändring på individnivå

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

08:00 till 09:30
sep
09
Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

08:00 till 09:30
maj
20
Folksams agila förändringsarbete

Varje år satsar försäkringsbolaget Folksam en miljard på att byta ut gamla system och modernisera sin IT-miljö. Något som innebär genomgripande förändringar som påverkar Folksams affär och verksamhet.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

07:30 till 10:00

Nätverksledare

Syfte

Det är dags att börja se IT-projekt som förändringsprojekt för hela organisationen och att arbeta systematiskt med förändringsledning. Syftet med nätverket är att stärka dem som arbetar med förändringsledning i IT-projekt.

Navigera

Målgrupp

De som arbetar med förändringsledning i IT-projekt