Seminarium om digitalisering och strategi för offentlig sektor

Välkommen på seminarium om digitalisering, utveckling för ledning, strategi och mer offentlig IT den 14 september. Denna gång bjuds du på ett inspirerande möte om digital strategi och tillhörande praktisk utveckling/förändring med Patrik Kärkkäinen och Mikael Tanner i mötespanelen.

I nätverket för E-förvaltning och digitalisering illustrerar vi digital mission som grundfråga och orienterar oss att konkretisera styrande begrepp.Här synas mission, ledningsmål och agendor i ett 100-tal offentliga organisationers effektområden. Tema för mötet är karta med kompass för framtida ökad digitalisering. Frågor som tas upp är offentlig digital vägledning, vad är guide för framsteg, vilka förvaltningar utvecklas och hur läser vi då fram strategi.

Mötet belyser nuläge, publika utvecklingsplaner, strategier och konkreta exempel från myndighet och kommuns digitaliseringsarbete. Vi synar praktisk aktuella digitalisering, några IT- utvecklings-trender, pratar om begrepp kopplat till digital strategi och frågor för framtidens digitalutveckling.

Offentlig sektor delar utmaningar på många sätt: till vår hjälp finner vi översyn av digitala resultat, agendor för dagens ledning/styrning och allmän statlig draghjälp kopplat till centrala vägledningar. Vi hjälps åt, diskuterar digital mission, synar agendor och inventerar framtidens digitala CIO frågor. Praktikfall är Trafikverkets digitalisering och mötespanelen omfattar CIO/IT-ledare i kommun.

OBS! Antalet platser är begränsade till 30 deltagare.

Medverkande gäster i mötespanelen:

Patrik Kärkkäinen CIO/IT-chef Huddinge kommun
Mikael Tanner,  arbetar med GDPR Privacy Compliance på Privasee, tidigare med informationssäkerhet på KnowIT och Polisen/SÄPO

Mötesagenda:

17.30: Registrering och mingel med smörgås samt kaffe

18.00: Inledning och mötespresentation
Orientering om Regeringens publikation(er) m.fl. agendor & strategier

Praktikfall: Trafikverkets digitaliseringsarbete av CIO-Office
Övning/Diskussion: Inventering om trender digitaliseringsstrategier
Panelsamtal: Dagens och framtidens utvecklingsplaner/-praktik/-strategier

19.45: Cirka avslutning.

Exempel på frågeställningar:

  • Vad är digitalisering? Med koppling till organisation och offentlig sektors medborgare
  • Vad bör digitalstrategi omfatta/innehålla?
  • Hur läsa och tolka vision, mission, målbilder och strategier med offentlig sektor?
  • Vad är skillnader och gemensamt mellan digitaliseringsstrategi och strategi IT?
  • Vart är vi på väg med digitalisering allmän inriktning och begriplighet/läsbarhet?

Välkommen önskar DF nätverket Digitalisering och E-Förvaltning!

Attachments

BilagaStorlek
PDF icon df-digitaliserig-trv20170914.pdf2.15 MB

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-09-14
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

Digital samverkan i praktiken

Seminarium om digitalisering och strategi för offentlig sektor

Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning