E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Offentlig sektor behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information för att förenkla vardagen för medborgare och företag, samt effektivisera myndigheternas interna arbete. Digital samverkan och ett elektroniskt utbyte av information ger förutsättningar att både förenkla och effektivisera för medborgare, företag och myndigheter.

E- delegationen har tagit fram vägledande principer och en vägledning för digital samverkan, vilka utgör ett stöd till organisationer som behöver samverka vid utveckling och förvaltning av digitala tjänster för att t ex effektivisera informationsutbytet. 

E-samverkansprogrammets arkitekt, Mikael Österlund, kommer att informera om vägledningen/konceptet för digital samverkan och dess fortsatta framdrift samt om eSam, samverkansprogrammet inom offentlig sektor.

Provtryckningen av ovanstående vägledning/ koncept har genomförts i ett samverkansprojekt, SSBTEK. Kenneth Zetterberg från projektet kommer att informera om projektets resultat och planerade fortsättning.

SSBTEK är en digital tjänst för ekonomiskt bistånd som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten som samordnar information från flera olika aktörer, bidrar till att tid frigörs för handläggarna, kostnadsbesparingar och att skyddet av klienternas integritet ökar. Idag är det drygt 220 kommuner som använder tjänsten och den är mycket uppskattad av handläggare.

Tjänsten utvecklades på uppdrag av E-Delegationen  i samverkan mellan SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), Sambruk och referenskommuner. Några av referenskommunerna är Botkyrka, Karlstad, Norrköping och Stockholm. Vidareutveckling av tjänsten pågår så att fler informationsmängder kan ingå.

Mer information om vägledningen och SSBTEK finns på bifogade länkar:

Vägledningen – Digital samverkan
http://www.esamverka.se/stodochvagledning/vagledningar/digitalsamverkan....

SSBTEK
http://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/digitaltjanstekonomisktbistandssbtek.2998.html

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-09-22
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

Digital samverkan i praktiken

Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning