Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning

E-legitimationsnämnden arbetar sedan flera år med uppdraget att införa Svensk e-legitimation. Ett arbete som visat sig mer komplext och tidskrävande än vad många föreställt sig.

Inriktningen är en gemensam långsiktig lösning och modell för offentlig sektors försörjning med e-legitimeringar och e-underskrifter. Ersättningsnivåer, långsiktiga behov och möjligheter ses nu över i modellen för Svensk E-legitimation.

Parallellt med det inhemska arbetet införs också den inom EU framtagna lösningen för implementering av gemensam accept för e-legitimation bland EUs länder – eIDAS.

Vid nätverksmötet får vi en dagsaktuell beskrivning av läget i arbetet med Svensk e-legitimation av Eva Ekenberg, kanslichef i E-legitimationsnämnden. Intressanta frågor är bl.a. anslutningsgraden hos myndigheter och kommuner samt leverantörer av tjänster för legitimering och signering. Finns det kvar några juridiska frågetecken och hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut, den s.k. affärsmodellen? Vilka krav ställer implementeringen av e-IDAS på de offentliga organisationerna?

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-04-28
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

Digital samverkan i praktiken

Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning