Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Denna gång har Dataföreningens nätverk E-förvaltning och digitalisering nöjet att välkomna Anders Nyström, biträdande enhetschef och ämnessakkunnig på Enheten för digital förvaltning, Regeringskansliet. Anders är en uppskattad gästföreläsare som deltagit vid flera tillfällen och återkommer nu för att berätta mer om regeringens insatser för digitalisering.
 
Det offentliga Sverige och regeringen möttes i ett forum kallat DigiGov i november 2016. Frågeställningarna var uppbyggda kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan möta dem genom innovation, samverkan och digitalisering. Vi fick en spännande framtidsbild och många namnkunniga personer presenterade, särskilt kan vi nämna de 3 ministrarna som är ansvariga för digitalisering, digital förvaltning, näringsliv och innovation. De målade upp en intressant och enhetlig bild av den transformation i samhället med stöd av digitalisering som de verkar för.

Vi ser fram emot att lyssna till vad som skett efter DigiGov och hur regeringens arbete framåt inom området påverkar oss alla. Många intressanta insatser pågår, bland annat kommer närmast ett delbetänkande från den utredning som tittar på förslag till samordning av digitalisering på en myndighet, vad händer framåt?
 
Ta tillfället i akt, kom och lyssna, ställ frågor och diskutera med Anders om regeringens inriktning för digitaliseringsresan och vad vi kan förvänta oss händer härnäst.

Kostnad: Gratis för medlemmar i DF. Är du inte medlem är du välkommen att prova på till självkostnadspris 200 kr inkl moms. Vänligen sätt in pengar på Dataföreningens Swish-konto: 123 545 2883 och ange "STHLM E-förvaltning 170323" senast den 21 mars. Avanmälan måste meddelas till stockholm@dfs.se senast den 22 mars. Utebliven närvaro debiteras med 500 kronor, men det går bra att skicka en kollega vid förhinder.
 
Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-23
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

Digital samverkan i praktiken

Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning