Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

Regeringen har tillsatt en utredning för att driva på digitaliseringen. Utredningen heter Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Missa inte när utredare Hans-Eric Holmqvist besöker nätverket E-förvaltning & digitalisering och delar med sig av sina tankar kring uppdraget såhär långt.

Näringsdepartementet har gett i uppdrag åt en särskild utredare att analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster; Dir. N 2016:39.  Den som fått uppdraget är f.d. statssekreteraren och generaldirektören Hans-Eric Holmqvist. I slutet av november 2017 ska han komma med sina förslag.
 
Utgångspunkten för förslagen är de nationella tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation där följande frågor ska besvaras:

  • Organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna
  • Åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna
  • Samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandhållandet av de nationella digitala tjänsterna

Även om uppdraget inte redovisas förrän senare får vi tillfälle att ta del av Hans-Erics tankar så här långt på nätverksträffen den 26 januari. Under kvällen får vi möjlighet att diskutera frågorna och ge våra synpunkter på frågeställningarna. Regeringen har i tilläggsdirektiv den 24 november 2016 förlängt uppdraget till utgången av 2017, där vissa organisationsfrågor ytterligare ska belysas.
 
Datum: Torsdagen den 26 januari 2017
Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm
Tid: 18.00-20.00 (mingel från 17.30)

Kostnad: Gratis för medlemmar i DF. Är du inte medlem är du välkommen att komma och prova på till självkostnadspris 200 kr inkl moms. Vänligen sätt in pengar på Dataföreningens Swish-konto: 123 545 2883 och ange "STHLM e-forvaltning 170126" senast den 24 januari.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-01-26
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

Digital samverkan i praktiken

Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning