Digital samverkan i praktikenDet behövs en mängd tillstånd att starta företag inom restaurangbranschen. Därför har SKL, Tillväxtverket och bolagsverket tillsammans med andra myndigheter och kommuner utvecklat Serverat. Syftet är att göra det enklare att starta och driva restaurangföretag genom digitala lösningar och underlätta kommunernas handläggning.

Kenneth Zetterberg, projektledare för Serverat, presenterar projektets bakgrund, syfte och mål. 

Projektet i sig är ett unikt samverkansprojekt mellan SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket tillsammans med flera kommuner och leverantörer.  Ledordet är samverkan – t.ex. samverkan om hur ansökan om serveringstillstånd ska utgå från samma förutsättningar oavsett i vilken kommun det hanteras. Samverkan om hur kommuner kan ta del av och dela e-tjänster med varandra utan att ta hänsyn till olika leverantörers plattformar och system. Samverkan runt standard för leverantörs- och produktoberoende integrationer mellan e-tjänster och verksamhetssystem.

Kenneth kommer berätta hur Serverat och SKL löser de lokala projektfrågorna och fokusera på SKLs tankemönster runt e-tjänsteutveckling, arkitektur, informationsmodeller och APIer.  Hur bygger vi istället upp en sund och fungerande leverantörsmarknad som stödjer kommuner, landsting och offentlig sektor?

Mer information om Serverat finns på: https://skl.se/serverat
Mer information om offentlig sektors koncept för elektroniskt informationsutbyte finns att läsa om i Vägledningen för digital samverkan finns på: http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar/digital-samverkan.html

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-11-16
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

Digital samverkan i praktiken

Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning