Uppdatering juni 2017 om medicinering och motion

För närvarande har jag valt att skära ner på medicinering till att endast använda kortidsverkande medicinering när jag måste göra saker som tar väldigt mycket energi såsom att städa hemma under en heldag eller jobba med min uppsats på lärarutbildningen.
Har också prövat följande förändringar som också bidragit till att jag kunnat skära ner på medicinering för ADHD.
1. Bättre sömn genom melatonintabletter och tyngdtäcke
2. Kost med mindre socker och mer långsamma kolhydrater.
Dålig sömn kan leda till sämre koncentration och därför ett större behov av medicin.  Nyligen fann jag en artikel som pekade mot att kost med långsamm kolhydrater är en god hjälp mot koncentrationsproblem. Jag har testat kost åt GI-hållet med mycket långsamma kolhydrater, fleromättade fetter och liknande. Denna kost tillsammans med motion på helger har gett mig bättre koncentration utan medicin än enbart löpturer och annan hård träning.

Skälet till att jag valt att skära ner på medicinering är att jag är osäker på långtidseffekten på hjärnan samt att jag känner att jag mår bättre utan, även på arbetet eftersom medicinen dämpar känslolivet och kreativitet för mig.
För mig är det viktigt att känna stort emotionellt engagemang på arbetet för att vara en bra lärare.

På grund av att jag skurit ner på medicinering är träning ännu viktigare för att behandla mina koncentrationsproblem. De motionsformer som fungerar bäst för mig är: löpning i lagom takt, hård crawlträning samt havskajakpaddling i hög hastighet ovanpå vågarna.

Motion är tidskrävande men det har blivit något av en livsstil för mig att paddla havskajak en gång i veckan med andra som delar mitt intresse för denna sport och att löpa cirka 2 gånger i veckan om jag har tid.

För mig är det värt att lägga denna tid på träning dels eftersom det ger kontakter med andra men även starkt minskar mitt beroende av medicin. För mig är medicin den sista behandlingen att ta till mot koncentrationsproblematik om inget annat hjälper, medan det för andra kanske är den första. Naturligtvis förstår jag att stressade småbarnsföräldrar som också har adhd, kanske inte har så mycket tid att lägga på träning. Då kanske kompletterande mediciner är ett alternativ.
En mycket rask promenad tillsammans med familjen i skogen, kan också vara ett bra alternativ till löpturer och liknande som kan fungera för familjer där både barn och föräldrar har koncentrationsproblematik.

E-hälsa

Loading widget...
Inga filer att visa
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}