Rapport från första möte i e-hälsa.

Rapport från första möte.

Hej jag heter Rikard Grossman-Nielsen och är en av personerna som är involverade i nätverket e-hälsa.
Jag tänkte att jag skulle berätta något om vad vi diskuterade på aktivitetesrådet.

Vi diskuterade ur ett allmänt brukar och patientperspektiv hur användning av e-hälsa skulle kunna underlätta för patienter och brukare. Min främsta relation till vård är som brukare då jag på grund av mina diagnoser har långvarig kontakt med vuxenhabilitering. Många andra på mötet diskuterade mer vården ur ett patientperspektiv.

En sak vi önskad var ökad möjlighet att via olika e-plattformar kunna förnya läkemedel, även sådana som omgärdas av högre säkerthetsklasser än t.ex. huvudvärkstabletter eller allergimedicin. När det gäller läkemedel med högre säkerthetsklasser finns naturligtvis med en säkerhetsaspekt av en vårdkontakt men om ett läkemedel med högre säkerthetsklass rutinsmässigt förskrivs till patient kan man ju tänka sig att vården redan har en god blick av detta kring det aktuella läkemedlet.

Till diskussion kom även upp hur man via olika e-lösningar kan ta fjärrkontakt med sin vårdkontakt för att underlätta för patienten men även eventuellt korta vårdköer.

Slutligen reflekterade vi även hur man kunde göra journaler och resultat av undersökningar tillgängligt digitalt.
Personligen hade jag gärna sett att man till exempel kunde se detaljerade resultat av något såsom en utredning kring diagnoser.
Tänker även att det kunde vara en stor hjälp för till exempel hjärtpatienter att kunna se resultatet av bland annat pulsmätningar och belastningstester för att bättre kunna hantera sin egen åkomma.

När vi avslutade mötet var vi alla överens om att det finns väldigt mycket att utveckla inom detta område.

E-hälsa

Loading widget...
Inga filer att visa
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}