DF Dalarna

Intrång och bedrägerier – hotbild, brott och skydd

Hoten och angreppen mot privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer växer explosionsartat. Samtidigt som angriparna får bättre angreppsmöjligheter och större möjlighet att jobba i det fördolda minskar rättsvårdande myndigheters möjligheter att utreda brotten. Bara gällande organisationer säger FBI att de två största hoten är Ransomware och CEO/BEC-fraud, dock måste dataintrång som begrepp framhållas som etter värre. När det kommer till privatpersoner är bilden om möjligt ännu mörkare. Skadorna blir mer och mer omfattande samtidigt som förutsättningarna att skydda sig faktiskt finns där och är ganska självklara.  Hur ser hotbilden ut, hur går brotten till och hur skyddar man sig?

Föreläsare: Jan Olsson, Kriminalkommisarie, Swedish Cybercrime Center - S3C – Polisen

Jan Olsson har 25 års erfarenhet av polisarbete och har de senaste 10 åren arbetat dedikerat mot bedrägerier. Han var tidigare samordnare på Nationellt Bedrägeri Centrum hos polisen och är sedan november 2018 på polisens center för cyberkriminalitet, S3C. Jan är en flitigt anlitad föreläsare och expert i media i frågor som rör onlinebrottslighet och bedrägerier

PRAKTISK INFO
DatumMåndag den 15 april 
Tidkl 15.00-17.00  
Plats:
Falu Lasarett, Föreläsningssalen, Entre I, Söderbaumsväg 8.

Antal: 30 pers! 

Kostnad: Kostnadsfritt för Dataföreningens medlemmar och inbjudna gäster

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-04-15
15:00 till 17:00

Falu Lasarett, Föreläsningssalen, Entre I, Söderbaumsväg 8.

Använd din information på nya sätt!

Intrång och bedrägerier – hotbild, brott och skydd

Acceptans på riktigt!

Årsmöte Dataföreningen avd Dalarna 2019

Säkerhetsarkitektur: Ingenjörskonst eller hantverk?

Kryptera trafik i nätverket

Digital spaning, kompetensutveckling och samarbeten

Säkerhet i praktiken

Nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Dataräddning, radering och computer forensics

Webinar. Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Årsmöte med Dataföreningen avd Dalarna

IT-Pub med två MVP!

Att överleva på internet – en guide för organisationer och användare