DF Dalarna

Acceptans på riktigt!

Föredraget ger en modern syn på kvalitetsarbete där kundnytta sätts i fokus och framgång uppnås bara genom samspel mellan olika roller. Du får med dig verktyg som hjälper dig att fördela ansvar mellan beställare och leverantör på tydligare sätt.
Acceptanstest blir ofta en upprepning av tidigare tester. Två vanliga scenarion:

  1. Leveransteamet har gjort sitt jobb och acceptanstestet bara blir en upprepning av redan genomförda tester, eller
  2. Leveransteamet har inte gjort sitt jobb, varpå en alltför detaljfokuserad jakt på fel som bör ha upptäckts tidigare uppstår.

I bägge scenarion saknas fokus på nytta istället för på system.

Kom och lyssna på Chris Hofstetter när han berättar om sina erfarenheter kring ämnet!

 Föredraget hålls av Chris Hofstetter som tillhör Konsultbolag1, numer en del av Digital Quality hos ÅF där han är en thought lead och inspiratör.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-03-28
15:00 till 16:30

von Sydow, Pylonen, Trafikverket, Röda vägen 1

Använd din information på nya sätt!

Intrång och bedrägerier – hotbild, brott och skydd

Acceptans på riktigt!

Årsmöte Dataföreningen avd Dalarna 2019

Säkerhetsarkitektur: Ingenjörskonst eller hantverk?

Kryptera trafik i nätverket

Digital spaning, kompetensutveckling och samarbeten

Säkerhet i praktiken

Nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Dataräddning, radering och computer forensics

Webinar. Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Årsmöte med Dataföreningen avd Dalarna

IT-Pub med två MVP!

Att överleva på internet – en guide för organisationer och användare