DF Dalarna

Årsmöte Dataföreningen avd Dalarna 2019

DF Dalarnas medlemmar bjuds härmed in till årsmöte! Vi kommer också diskutera DF Dalarnas fokus, utmaningar och möjligheter för framtiden.

Vi börjar med årsmöte kl17, så vi är klara till kl18 när vi kopplar vi upp oss mot DF Sverige och lyssnar på tankar och nyheter från vår riksordförande: Isobel Hadley-Kamptz!

Plats: O'Learys konferensrum, Sveatorget, Borlänge

Vi bjuder medlemmar på förtäring och (alkoholfri) dryck efter Isobels framträdande.

OBSERVERA: Du är välkommen även om du inte är medlem! Vill du mingla och äta med oss som är medlemmar kan du ta del av vårt förmånliga erbjudande från O'Learys men du står för den kostnaden själv. (anmälan sker via mail, eftersom endast medlemmar i Dataföreningen kan anmäla sig via den här sajten. dalarna@dfs.se

Motioner från medlemmar tar vi tacksamt emot! Skicka dem helst via mail till: dalarna@dfs.se Dock senast 2019-02-20.

Anmälan senast 2019-03-12!

Årsredovisning finns att få digitalt via mail från och med 2019-03-01, kontakta oss via mail för att få del av den.

Mvh
/DF Dalarna

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av styrelseledamöter, ordförande, revisorer samt valberedning
 8. Behandling av inkomna motioner från medlemmar
 9. Kommande aktiviteter
 10. Övriga frågor
 11. Årsmötets avslutande

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-03-14
17:00 till 19:00

O'Learys Borganäsvägen 48, Borlänge

Använd din information på nya sätt!

Intrång och bedrägerier – hotbild, brott och skydd

Acceptans på riktigt!

Årsmöte Dataföreningen avd Dalarna 2019

Säkerhetsarkitektur: Ingenjörskonst eller hantverk?

Kryptera trafik i nätverket

Digital spaning, kompetensutveckling och samarbeten

Säkerhet i praktiken

Nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Dataräddning, radering och computer forensics

Webinar. Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Årsmöte med Dataföreningen avd Dalarna

IT-Pub med två MVP!

Att överleva på internet – en guide för organisationer och användare