DF Dalarna

DF Dalarna håller årsmöte 14 mars 2018

Dalarna håller årsmöte 2018

Dalarna bjuder in till årsmöte den 14/3 på O`Learys Borlänge, med efterföljande middag.

Program

16.45 Ankomst och registrering

17.00 Dagordning årsmöte DF Dalarna

1.      Årsmötets öppnande

2.      Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning

3.      Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet

4.      Fastställande av röstlängd

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

6.      Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7.      Val av styrelseledamöter, ordförande, revisorer samt valberedning

8.      Behandling av inkomna motioner från medlemmar

9.      Övriga frågor

10. Årsmötets avslutande

18.00 Utveckling av riksföreningen, webbsändning med ordförande riksföreningen, Isobel Hadley-Kamptz

18.30 Avslutning med middag

Plats: O'Learys, Borganäsv 48, Borlänge

Ev. motioner ska lämnas in senast 2018-03-07 till dalarna@dfs.se

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-03-14
16:45 till 20:00

Plats: O'Learys, Borganäsv 48, Borlänge

Använd din information på nya sätt!

Intrång och bedrägerier – hotbild, brott och skydd

Acceptans på riktigt!

Årsmöte Dataföreningen avd Dalarna 2019

Säkerhetsarkitektur: Ingenjörskonst eller hantverk?

Kryptera trafik i nätverket

Luciafika: Maskininlärning + Low Code

Digital spaning, kompetensutveckling och samarbeten

DF Dalarna håller årsmöte 14 mars 2018

Säkerhet i praktiken

Nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Dataräddning, radering och computer forensics

Webinar. Säkerhetsfredag #1: GDPR, vad hade hänt om...?

Årsmöte med Dataföreningen avd Dalarna

IT-Pub med två MVP!

Att överleva på internet – en guide för organisationer och användare