Dalarna

Dalaavdelningen av Dataföreningen i Sverige arbetar för att öka kompetensen i IT-frågor hos våra medlemmar och andra. Vårt geografiska upptagningsområde är Dalarna.

Verksamheten består huvudsakligen av seminarier/konferenser där inbjudna experter behandlar aktuella IT-ämnen. I intressegruppen presenterar medlemmarna själva olika ämnen och man utbyter erfarenheter med varandra.

Styrelsen arbetar ideellt och huvudsakligen med att finna intressanta ämnen för seminarier och att förbereda dessa. Har du önskemål eller idéer kan du maila dessa till vår ordförande Martin Malm, dalarna@dfs.se

I de ekonomiska målen ingår att seminarierna skall täcka sina kostnader utan några direkta vinstkrav. Eventuella överskott går tillbaka till medlemmarna, t.ex. genom att bekosta delar av intressegruppens aktiviteter.

Kommande aktiviteter

apr
25
Använd din information på nya sätt!

Marknaden för beslutsstöd och AI har fullständigt exploderat de senaste åren och det finns idag större möjligheter än någonsin att bli en helt datadriven organisation.

Stora hörsalen, Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

11:00 till 14:00

Tidigare aktiviteter

apr
15
Intrång och bedrägerier – hotbild, brott och skydd

Hoten och angreppen mot privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer växer explosionsartat.

Falu Lasarett, Föreläsningssalen, Entre I, Söderbaumsväg 8.

15:00 till 17:00
Mar
28
Acceptans på riktigt!

Föredraget ger en modern syn på kvalitetsarbete där kundnytta sätts i fokus och framgång uppnås bara genom samspel mellan olika roller.

von Sydow, Pylonen, Trafikverket, Röda vägen 1

15:00 till 16:30
Mar
14
Årsmöte Dataföreningen avd Dalarna 2019

DF Dalarnas medlemmar bjuds härmed in till årsmöte! Vi kommer också diskutera DF Dalarnas fokus, utmaningar och möjligheter för framtiden.

O'Learys Borganäsvägen 48, Borlänge

17:00 till 19:00
feb
07
Säkerhetsarkitektur: Ingenjörskonst eller hantverk?

Föreläsningssalen, Biblioteket, Falu Lasarett 

Söderbaums väg 8, Falun 

Parkering finns i anslutning till Lasarettet

15:00 till 17:00
jan
18
Kryptera trafik i nätverket

von Sydow i Pylonen, Röda vägen 1, Borlänge

13:00 till 15:00
dec
12
Luciafika: Maskininlärning + Low Code

Tiden för artificiell intelligens är här! Det får ni höra på vartenda seminarium nu för tiden. Men vad är det? Hur ska jag använda det i mitt företag? Hur tar man de första stegen? Vad kostar det?

Headlight, Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

09:30 till 11:00
nov
22
Digital spaning, kompetensutveckling och samarbeten

O´Learys Borlänge https://olearys.se/borlange-event-center/

16:00 till 18:00
Mar
19
Säkerhet i praktiken

Visste du att vi sprider information genom att vara uppkopplade på öppna nätverk?

Borlänge, Teknikdalen Forskargatan 3

Lokal: Hörsalen

Frågor: Kontakta Britta Haag, FindIT 026-24 17 57 eller britta.haag@findit-solutions.se

09:00 till 11:00
Mar
14
DF Dalarna håller årsmöte 14 mars 2018

Plats: O'Learys, Borganäsv 48, Borlänge

16:45 till 20:00
jan
24
Nytt metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Dataföreningen och Landstinget Dalarna bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium som ger dig praktisk nytta i ditt informationssäkerhetsarbete!

Föreläsningssalen, Biblioteket Falu Lasarett.
Ingång via huvudentrén, gå sedan rakt fram förbi cafeterian sväng vänster så ligger biblioteket till höger två trappor ned.

15:00 till 17:00