Crowdnätverket

Obs! Detta nätverk är inte aktivt i nuläget.

Crowd - en affärsteknisk revolution. Ökad konkurrens och krympande marginaler, medvetna och ständigt uppkopplade kunder, eller kanske det bästa affärstekniska läget sedan datorns födelse. Bransch efter bransch ställs inför utmanare med crowdbaserade affärsmodeller, exempelvis Über mot taxi, Airbnb mot hotell – en utmaning eller en möjlighet?

Genom att förstå utmaningar och möjligheter med crowd kan vi:  

Tillämpa crowd för önskad effekt - Crowdsourcing, -funding och -economy kommer i många olika smaker. Kunskap om hur och när man tillämpar vilken variant kommer vara avgörande för er framgången.

Bygga en mer viral affär – Crowd bygger på tekniska, ekonomiska och sociala drivkrafter. Kunskap om hur man bjuder in, engagerar och förvaltar sin crowd under kontrollerade former blir viktigare än någonsin.

Öka konkurrenskraft – Crowd kan inte bara användas för att svänga lojalitet till er fördel eller för att bygga nätverk med aktiva ambassadörer utan också för att sänka kostnader, sänka risk, öka tillgänglighet och för att på ett strategiskt plan ta över rampljuset gentemot era konkurrenter. Målgrupp för nätverket är alla som är nyfikna på möjligheterna med Crowd, både ur tekniskt och affärsmässigt perspektiv.

Tidigare aktiviteter

feb
04
Hur skapar du framtidens affär med hjälp av dina ambassadörer?

Oavsett vilken bransch du arbetar inom så kan du ta hjälp av kunder, ambassadörer och andra intressenter för att utveckla verksamheten. Låt massans kreativitet hjälpa dig med utmaningarna!

(Hela dagen)

Nätverksledare

Syfte

Utbyta och sprida information om Crowd samt att gemensamt utforska möjligheterna runt Crowd.

Navigera

Målgrupp

Alla som är nyfikna på möjligheterna med Crowd, både ur tekniskt och affärsmässigt perspektiv.